Sociologija
Sociologija za nesociologe

Sociologija za nesociologe

Nosilec: doc. dr. Roman Kuhar
Študijsko leto: 2011/2012
Obseg: 30 ur

Cilji

Predmet je namenjen seznanjanju s temelji sociološke vede in spoznavanjem z osnovnimi sociološkimi teorijami. Predstavljeni so ključni sociološki koncepti ter klasična in sodobne teorije. Predmet je namenjen študentkam in študentom, ki ne študirajo sociologije na Oddelku za sociologijo.

Predmet se izvaja v obliki samostojnega dela in konzultacij. Izpitno obveznost lahko opravite vsak teden v času govorilnih ur nosilca predmeta.

Izpitna obveznost

Izpitna obveznost se opravlja z oddajo seminarske naloge.

Navodila

1. Za opravljanje izpita izberete poljubno sociološko delo (znanstveno monografijo) in o izboru obvestite nosilca predmeta preko e-pošte: roman.kuhar1@guest.arnes.si. Poleg avtorja in naslova predlaganega dela, pripišite tudi smer študija. Nosilec predmeta mora izbor potrditi. Pri izboru sociološkega dela si lahko pomagate s seznami literature pri predmetih, ki jih sicer ponuja Oddelek za sociologijo in jih je mogoče dobiti na vpogled v knjižnici oddelka in na spletni strani.

2. Sledi izdelava seminarske naloge, v kateri predstavite kritično refleksijo izbranega sociološkega dela (ne obnove!). V uvodu na kratko povzamete delo, v kritični refleksiji pa okvirno sledite naslednjim vprašanjem:

  • kako se izbrana knjiga loteva določene teme;
  • kakšne (nove) poglede uvaja;
  • kako zagovarja te poglede;
  • kakšni so morebitni koncepti, s katerimi se loteva svoje problematike.

Seminarsko nalogo zaključite z lastnim kritičnim mnenjem o knjigi  (morebitne slabosti knjige, spregledani poudarki, pa tudi pomen knjige, uporabnost argumentacije in podobno).

Seminarska naloga naj obsega 10 strani, ne več! (pribl. 18 000 znakov s presledki, razmak 1.5 vrstice, velikost črk Times New Roman 12).

3. Seminarsko nalogo v tiskani obliki lahko oddate vsak teden v času govorilnih ur (preverite na spletni strani www.sociologija.si, kdaj so govorilne ure in morebitne odpovedi govorilnih ur). Med tednom jo lahko oddate tudi v predal nosilca predmeta (v predprostoru tajništva) – v tem primeru bo vaša naloga prevzeta v času prvih naslednjih govorilnih ur po oddaji naloge.