Sociologija
Uvod v gejevske in lezbične študije

Uvod v gejevske in lezbične študije

Naslov predmeta: UVOD V GEJEVSKE IN LEZBIČNE ŠTUDIJE

Nosilec/nosilka: Doc. dr. Roman Kuhar

Študijski program, stopnja: Sociologija kulture, enopredmetni program 1. stopnje

Letnik: drugi ali tretji

Semester: tretji, četrti ali šesti

Število ECTS kreditov: 4

Kontaktne ure skupaj: 45

Cilji in predmetno specifične kompetence: Predmet je zasnovan interdisciplinarno. Osnovni cilj predmeta je spoznavanje in kritična obravnava različnih teoretskih konceptov, teorij in analiz (homo)seksualnosti. Čeprav je poudarek dan sociološkemu pristopu k omenjeni temi, študentke in študenti spoznavajo tudi sodobne in klasične teoretske koncepte in trende, ki na omenjenem področju nastajajo znotraj drugih znanstvenih področjih (zgodovina, antropologija, psihologija, kulturne študije in podobno).
Predmetno specifične kompetence, ki jih študentke in študenti dobijo, so seznanjanje z družbemo konstrukcijo seksualnosti (in še posebej homoseksualnosti/ne-heteroseksualnosti) in kako je posledično posameznikov položaj v družbi ter njegovo/njeno vsakdanje življenje seksualno zaznamovano. Uvod v gejevske in lezbične študije vključuje predstavitev in kritično obravnavo etabliranih teoretskih paradigm ter novejših perspektiv, ki družbeno življenje analizirajo skozi optiko spola in seksualnosti.

Opis vsebine: V uvodu v gejevske in lezbične študije obravnavamo naslednje tematske sklope:
1. Razlikovanje v predmodernem in modernem razumevanju (homo)seksualnosti (homoseksualnost kot grešnost in družbeni zločin);
2. Znanstvene raziskave seksualne želje (psihiatrične in medicinske raziskave in konstrukcija homoseksualca kot duševnega bolnika, transseksualnost)
3. Sociološka teorija in homoseksualnosti (esencializem, družbeni konstruktivizem, teorija etiketiranja, simbolni interakcionizem in homoseksualna identiteta)
4. Teorija queer (dekonstrukcija identitet in binarnih delitev hetero/homo, normalnost in heteronormativnost, družbena konstrukcija homoseksualnosti in heteroseksualnosti)
5. Moderno gejevsko in lezbično gibanje v svetu in doma (od asimilacijske politike k identitetni politiki)
6. Homoseksualnost in religija
7. Homoseksualnost in popularna kultura (medijske reprezentacije homoseksualnosti, lezbijke in geji v filmski umetnosti)
8. Homoseksualnost in literatura
9. Aids, zasebnost in javnost, intimno državljanstvo
10. Vsakdanje življenje gejev in lezbijk (oblikovanje in razkritje homoseksualne identitete, homofobija, predsodki in stereotipi, javno mnenje, človekove pravice)

Temeljna literatura: Izbrana poglavja iz:
– Foucault, M.: Zgodovina seksualnosti 1 (Volja do znanja). Ljubljana: ŠKUC, (2000/1976)
– Plummer, K.: “Symbolic Interactionism and the Forms of Homosexuality”. V: Steven Seidman (ur.): Queer Theory / Sociology. Oxford: Blackwell, 1996, str. 69-112
– Richardson, D.: Rethinking Sexuality. London: Sage, 2000
– Seidman, S.: Beyond the Closet: The Transformation of Gay and Lesbian Life. New York in London: Routledge, 2002
– Warner, M.: “Introduction”. V: Warner, M. (ur.): Fear of a Queer Planet (Queer Politics and Social Theory). Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993, str. vii-xxxi
– Weeks, J.: ‘The Construction of Homosexuality’. V: Seidman, S. (ur.): Queer Theory / Sociology. Oxford: Blackwell, 1996, str. 41-63
– Rouayeb, Khaled. 2012. Pred homoseksualnostjo v arabsko-islamskem svetu. Ljubljana: Lambda.
– Boswell, John. 2005. Krščanstvo, družbena strpnost in homoseksualnost. Ljubljana: Lambda.