Sociologija
Politologija za nesociologe

Politologija za nesociologe

Nosilec: ddr. Rudi Rizman
Študijsko leto: 2011/2012
Obseg: 30 ur

Predmet se izvaja v obliki samostojnega dela in konzultacij.

Za več informacij pišite nosilcu predmeta.