Sociologija
Magistrska naloga

Magistrska naloga

Pravilnik o pisanju magistrske naloge

Študenti in študentke bolonjskega študija morajo do 15. februarja 2019 izbrati mentorja/mentorico za magistrsko nalogo in se dogovoriti za temo magistrske naloge.

Temo prijavite na obrazcu za prijavo magistrske naloge.

Pri tem je potrebno upoštevati:

–          Pravilnik o magistrskem delu in zaključku študija na programih druge stopnje.

Pravilnik o magistrskem delu določa, da študent/-ka prijavi temo na predpisanem obrazcu (obrazec št. 1, ki ga najdete na koncu zgornjega Pravilnika o magistrske delu …). Študenti ob prijavi napišejo dispozicijo magistrskega dela, ki mora vsebovati enake elemente kot dispozicija  diplomskega dela na 1. stopnji, v obsegu dve do tri strani, in sicer:

  • opis raziskovalnega problema;
  • teza in/ali raziskovalna vprašanja;
  • opis metodologije;
  • seznam osnovne literature (vsaj 5 enot).

Glede ureditev besedila, načina citiranja, navedbe uporabljene literature in podobno smiselno uporabljate navodila, ki veljajo za pisanje diplomskih nalog.

Pomembno! Naslovi diplomskih in magistrskih del morajo biti v VISU (končni naslov) in v pdf. formatih zaključnih del skladni. Če ima zaključna naloga podnaslov, naj (glavnemu) naslovu sledi dvopičje, podnaslov se začne z veliko začetnico. Vsi naslovi morajo biti napisani z malimi črkami, vendar v skladu s pravopisom. Povzetek v angleščini  naj vsebuje tudi angleški naslov zaključnega dela.

Na Oddelku za sociologijo mentorji oziroma mentorice lahko prevzamejo maksimalno 5 mentorstev magistrskih nalog v tekočm študijskem letu.