Sociologija
Študij

Študij

Na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani izvajamo bolonjske študijske programe na prvi, drugi in tretji stopnji študija.

Na prvi, dodiplomski stopnji študija, lahko izbirate med enopredmetnim programom Sociologija kulture in dvodisciplinarnim programom Sociologija, v okviru katerega študirate sociologijo v kombinaciji s še enim študijskim programom, ki ga ponuja Filozofska fakulteta.
Dodiplomski študij traja tri leta.

Na drugi, podiplomski (magistrski) stopnji študija Oddelek za sociologijo izvaja enopredmetni program Sociologija kulture in dva dvodisciplinarna programa: Sociologija kulture in Sociologija (pedagoška usmeritev).
Magistrski študij traja dve leti.

Študij 3. stopnje, doktorski študij, izvajamo v okviru interdisciplinarnega doktorskega študija Humanistika in družboslovje, ki ga v partnerstvu z drugimi fakultetami koordinira Filozofska fakulteta. Oddelek za sociologijo sodeluje kot izvajalec izbranih študijskih programov.

Več informacij o posameznih študijskih programih lahko dobite s klikom na izbrani program v meniju na levi strani.