Sociologija
Obvestila | Sociopatija

Predstavitev ŠSD Sociopatija

Kolegi in kolegice bruci in brucke (in ostali študenti/študentke) sociologije in sociologije kulture,

Pozdravljeni, pozdravljene na Univerzi – na instituciji, na kateri vam je danes brez pretirane dvoumnosti namenjena naslednja velika vloga: iz vas je treba v čim krajšem času za čim manjše stroške (torej, čim manjše javne stroške) sestaviti virtuoznega eksperta, ki bo zmagoslavno vstopil na trg in začel s čarobnim dotikom visoke dodane vrednosti plemenititi kapital. Takšno interpretacijo študijskega procesa in njegove funkcije nam vsaj ponujajo vse pretekle in aktualne univerzitetne reforme. Če se z njo ne morete popolnoma poistovetiti, sledi »dobra« novica: vprašljivo je, če bo takšna predstava o študiju sploh kje delovala – prav gotovo pa ne pri študiju sociologije na FF oziroma v humanistiki na splošno. Namesto tega se zdi, da je efekt teh ambicioznih reform zgolj vedno bolj naporen in (na višjih stopnjah) drag, zanesljivo pa nič bolj tržno uporaben in nikakor ne bolj zanimiv študij – pač kaotičen rezultat nesmiselnih birokratskih predpisov in uveljavljanja naključnih partikularnih interesov, pri čemer pa so ravno študentski interesi iz njega po pravilu izključeni.

V Študentskem sociološkem društvu Sociopatija menimo, da sta tudi v bolj simpatičnih okoliščinah študentsko povezovanje in organiziranje integralni del študija. Spričo današnje situacije pa je smiselnost sodelovanja toliko večja.

Naj torej predstavimo kaj ŠSD Sociopatija poskuša biti:

  • Prostor izmenjave znanja, pogledov in idej. To vključuje tako medgeneracijsko solidarnostno pomoč pri zagatah študija, kot tudi posredovanje relevantnih vsebin, ki jih v študijskem programu ni najti.
  • Sociologija ni študij, ki bi ga bi bilo smiselno prebiti zgolj v študiozni kontemplaciji. V Sociopatiji se zavzemamo za angažiran pristop, menimo da nam za kompetentno soočanje z aktualnimi družbenimi problemi ni treba čakati na akademski naziv. Kakor namigujemo že v uvodu, nam aktualnih problemov danes ni treba iskati prav daleč; študentska problematika je dovolj zanesljivo tema, kamor bo naše delovanje usmerjeno tudi v prihodnje.
  • Tudi v kontekstu predstavniške demokracije, kot se med študenti prakticira danes, je študentska skupnost, javna sfera v študentski »bazi« nujen pogoj za normalno in neškodljivo funkcioniranje sistema. Žal je znotraj oddelka za sociologijo tovrstna povezanost zaenkrat še hudo pomanjkljiva. Sociopatija poskuša igrati tudi to politično vlogo, poskuša biti mesto artikulacije splošnih zahtev in interesov študentov in študentk sociologije.
  • Končno, nikakor ne najmanj pomembno: študij mora biti zabavna zadeva. V resnici je to že stranski učinek zgornjih treh točk, kar pa ne pomeni, da ignoriramo zabavo v bolj konvencionalnem pomenu. Preprosto povedano: tudi kak žur se bo zgodil!

Prispevke za objavo pošljite na ta naslov: desk_sociopatija@googlegroups.com