Sociologija
Projekti | Raziskovalna skupina

STAND UP – TVOJA KARIERA V EU

Stand Up

Projekt STAND UP – TVOJA KARIERA V EU razvija in implementira inovativen pristop k poučevanju in učenju o evropskih temah, ki temelji na humorju in je usmerjen na razvoj spretnosti, povezanih predvsem s področji zaposlitvenih možnosti v EU, evropskega državljanstva in poznavanja svojih pravic.

 

IZHODIŠČA
Eden največjih izzivov poučevanja in učenja o EU je tematike predstaviti na atraktiven in fascinanten način. Kot že dolgo ugotavlja Evropska komisija, je namreč EU še vedno videna kot nekaj nepomembnega za naša življenja, kot politična tvorba, ki ne zbuja navezanosti, strasti, navdušenja. študije kažejo na pomanjkanje znanja in zanimanja za evropske teme in institucije med (mladimi) evropskimi državljani. Zato je potrebno na ravni izobraževanja razviti in uporabiti metode poučevanja, ki spodbujajo zanimanje in naklonjenost, in prek katerih bi evropske integracijske procese, dosežke EU in priložnosti, ki ji predstavlja za svoje državljane, predstavili na privlačen in vabljiv način, ki bi bil hkrati usmerjen v razvoj spretnosti.

Vedno več raziskav ugotavlja, da je uporaba humorja pri poučevanju idealna za motiviranje učečih pri bolj zahtevnih temah. Humor ni zgolj provokativna metoda za povečevanje motivacije za učenje, temveč ob primerni uporabi pospešuje pridobivanje novega znanja in spretnosti. Prav pridobivanje spretnosti pa je EU opredelila kot najbolj uporabno orodje za izboljšanje zaposlitvenih možnosti, predvsem mladih evropskih državljanov.

 

IZVEDBA PROJEKTA
Projektna ekipa bo na podlagi raziskovalnega dela pripravila izobraževalna gradiva za učitelje in učence, ki bodo naslavljala relevantne evropske teme, neposredno povezane z zaposlitvenimi možnostmi (za mlade), prednostmi skupnega evropskega trga in možnostmi razvoja kariere evropskih državljanov v EU. Gradiva bodo temeljila na humorju kot osrednji metodi za pridobivanje spretnosti. Projekt bo implementiran na slovenskih Ljudskih univerzah, ki so pomemben, a pogosto spregledan del slovenskega izobraževalnega sistema, saj nudijo raznolike programe vsem, ki niso končali šolanja in bi radi pridobili nova znanja in spretnosti, relevantne za njihove profesionalne kariere.

Osrednji del projekta bo organizacija izobraževalnih dogodkov v različnih krajih po Sloveniji. Dogodki bodo obsegali trening za učiteljeLjudskih univerz ter interaktivno delavnico – STAND UP FOR YOUR CARRER, kjer bo stand up komik Boštjan Gorenc – Pižama prikazal pravice evropskih državljanov in zaposlitvene možnostih v EU. Dogodki se bodo zaključili z debato v sodelovanju z Varuhinjo človekovih pravic ter zaposlitvenimi svetovalci mreže EURES.

Tekom projekta bosta organizirana še dva ekspertna foruma, kjer bodo sodelovali raziskovalci, predstavniki izobraževalnih institucij, oblikovalci politik, zaposlitveni svetovalci mreže EURES in Urad varuhinje človekovih pravic, z namenom vzpostavljanja političnega dialoga o promociji in integraciji inovativnega, angažiranega pedagoškega pristopa, temelječega na humorju in razvoju spretnosti, v poučevanje in učenje o temah EU v okviru formalnega in neformalnega slovenskega izobraževalnega prostora.

 

REZULTATI IN UČINKI PROJEKTA
S projektom bomo razvili inovativen izobraževalni pristop, ki bo omogočal pridobitev novega znanja in spretnosti za najmanj 560 učencev in 150 učiteljev z 10 Ljudskih univerz v Sloveniji. S tem bomo preoblikovali način poučevanja in učenja o evropskih vsebinah, povečali znanje učencev in učiteljev o izbranih evropskih tematikah ter prek razvoja spretnosti omogočili večjo zaposljivost mladih v EU.

Konkretni rezultati projekta obsegajo:

  • 4 vrste izobraževalnih gradiv
  • 10 izobraževalnih dogodkov
  • 2 strokovna foruma
  • 1 stand up komedija o pravicah evropskih državljanov in zaposlitvenih možnostih
  • 1 znanstvena publikacija o perspektivah uporabe humorja pri izobraževanju

 

Vse o projektu na: http://www.standup-eu.si