Sociologija
Projekti | Raziskovalna skupina

MLADINA USTVARJA

Mladina ustvarja

EU in njene članice, tudi Slovenija, vse bolj prepoznavajo vlogo socialnega podjetništva pri vzpostavljanju bolj vključujoče družbe, generiranju družbenih inovacij in odpravljanju socialnih problemov (na primer brezposelnosti mladih). Slovenija je vzpostavila javno politiko za spodbujanje socialnega podjetništva, vendar je podporno okolje, tako kot v večini drugih držav, šibko in razdrobljeno predvsem na polju izobraževanja za in o socialnem podjetništvu. Osrednji razlogi za pripravo in izvedbo projekta je prepoznava potrebe po sistemizaciji in kontinuiranosti izobraževanja za socialno podjetništvo v Sloveniji in drugih državah EU. Hkrati prepoznava potrebo po sistematičnem oblikovanju celostnega izobraževalnega modula za mladinske trenerje, preko katerega bi ti pridobili nujna znanja in veščine, ki so potrebne za izvajanje kakovostnega izobraževanja za socialno podjetništvo, namenjenega mladim.

 

Osrednji cilji projekta so:

  • Vzpostaviti partnerstvo na področju izobraževanja za socialno podjetništvo s kompetentnimi in izkušenimi partnerji iz tujine ter deležniki (eksperti) iz Slovenije in drugih držav;
  • Uporabiti vzpostavljeno partnerstvo za pridobivanje širšega nabora strokovnih znanj v namen razvoja izobraževanja za socialno podjetništvo;
  • Razviti koncept izobraževalnega modula poučevanja socialnega podjetništva za mladinske trenerje;
  • Razviti (predlog) strateškega dokumenta za sistematično in kontinuirano izobraževanje za socialno podjetništvo v Sloveniji, ki bo služil tudi kot oporna točka za nadaljnjo sistemizacijo področja v državah partnericah in v drugih državah članicah EU.

 

Projekt je razdeljen v dva med seboj tesno prepletena stebra:

Steber A – praktični steber, v okviru katerega bodo aktivnosti in dogodki vodili k oblikovanju koncepta izobraževalnega modula poučevanja socialnega podjetništva za mladinske trenerje.

Steber B – Strateški/policy steber, v okviru katerega bodo aktivnosti in dogodki vodili k pripravi predloga strategije za sistemizacijo izobraževanja za socialno podjetništvo.

 

Predvidene aktivnosti:

  • Kick-off sestanek partnerjev za pripravo managementa projekta
  • Ekspertni forum I. in II., kjer bodo poleg partnerjev v projektu sodelovali tudi predstavniki deležnikov
  • 5-dnevno študijsko srečanje na Hrvaškem
  • Zaključna konferenca: Mladi za kakovostno izobraževanje za socialno podjetništvo

 

Ciljne skupine:

  • Neposredne ciljne skupine: deležniki na polju mladine, izobraževanja, zaposlovanja in podpiranja socialnega podjetništva (relevantna ministrstva, izobraževalne organizacije, mladinske organizacije, socialna podjetja, organizacije za mlade, evropske mladinske organizacije, ipd.) ter posamezniki na polju izobraževanja za in o socialnem podjetništvu (mladinski trenerji, strokovnjaki za področje izobraževanja, socialni podjetniki ipd.)
  • Posredne ciljne skupine: mladi in zainteresirana javnost in širša družba preko aktivnosti ozaveščanja (spletna in facebook stran projekta, publikacije) o pomenu in priložnostih, ki jih prinaša socialno podjetništvo.

 

Vse o projektu: http://mladina-ustvarja.eu