Sociologija
Projekti | Raziskovalna skupina

E-READ: Evolution of Reading in the Age of Digitization

Eread

Dr. Ana Vogrinčič Čepič sodeluje pri akciji evropske mreže COST z naslovom “E-READ: Evolution of Reading in the Age of Digitization”. Gre za evropsko raziskovalno mrežo, ki povezuje čez 120 znanstvenikov in raziskovalcev iz 33 držav in različnih disciplin, ki se vsi ukvarjajo z branjem  oz. z razlikami med branjem na papirju in na ekranu. COST s serijo konferenc in delavnic omogoča srečevanje in sodelovanje znanstvenikov in ostalih deležnikov s področja družboslovja, humanistike, umetnosti in nevroznanosti. V središču debat so implikacije digitalizacije za branje oz. vprašanje, ali razumemo, izkušamo, pomnimo (…) besedila drugače, če jih beremo na ekranu in ne na papirju. Dr. Vogrinčič Čepič v okviru mreže sodeluje v dveh delovnih skupinah, pri čemer se ena ukvarja z emocionalnimi in izkustvenimi aspekti branja, druga pa s t.i. ergonomiko branja (tj. s haptičnim in taktilnim vidikom).

 

Več o projektu lahko najdete na spletni strani: http://ereadcost.eu