Sociologija
Projekti | Raziskovalna skupina

DARE: Dare to care about equality

 

equality

© http://www.algbtical.org/

Raziskave Slovenskega javnega mnenja (Toš et al.) kažejo, da se je socialna distanca do istospolno usmerjenih v Sloveniji v zadnjih letih skrajšala: v devetdesetih več kot vsak drugi vprašani ni želel imeti homoseksualca za soseda, zadnji podatki za leto 2016 pa kažejo, da se je ta delež skoraj prepolovil in znaša 28%. Hkrati smo soočeni z vse bolj vplivnim gibanjem proti t. i. »teoriji spola«, ki aktivno poskuša preprečevati sprejemanje zakonodaje na področju istospolnega partnerstva in družinskega življenja, deloma pa tudi na področju anti-diskriminacijske zakonodaje. To gibanje je bilo ključni akter v ozadju dveh referendumov o družinski zakonodaji v Sloveniji leta 2012 in 2015.

Projekt DARE: Dare to Care about Equality naslavlja omejeno situacijo in združuje tri partnerje: DIC Legebitra, Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti ter Univerzo v Ljubljani (Filozofska fakulteta). Na Filozofski fakulteti projekt vodi dr. Roman Kuhar.

 

Projekt je sestavljen iz treh sklopov: v prvem delu bo izvedena raziskava o neo-konservativnih gibanjih in analiza razprave v času zadnje referendumske kampanje. Na osnovi teh rezultatov bo zasnovana nacionalna osveščevalna kampanja, ki jo bomo testirali s pomočjo fokusnih skupin, in organizirana zaključna mednarodna konferenca, na kateri bodo predstavljeni rezultati projekta in priročnik, v katerem bodo predstavljene naše ugotovitve.

 

Cilji projekta so:

  • Analiza diskurza ob pojavu tematik povezanih s spolno usmerjenostjo v javnih razpravah.
  • Izvedba raziskave o odnosu do istospolno usmerjenih oseb v Sloveniji.
  • Dvig znanja in ozaveščenosti splošne javnosti o temah enakosti, diskriminacije na osnovi spolne usmerjenosti.
  • Spodbuditi nastanek nacionalne platforme organizacij in posameznikov, ki želijo aktivno delovati na področju homofobije in diskriminacije na osnovi spolne usmerjenosti.
  • Spodbujati sodelovanje med državami članicami Evropske Unije, izmenjavo izkušenj in dobrih praks, ter spodbujati sodelovanje med nevladnimi organizacijami in vladnimi institucijami.