Sociologija
Članki in knjige | Raziskovalna skupina

V okviru projekta Stand up: Tvoja kariera v EU so izšli izobraževalni priročniki

Tvoja kariera v EU

Naši raziskovalci so v okviru projekta Erasmus+ Jean Monnet Project z naslovom Stand up: Tvoja kariera v EU izdali tri izobraževalne priročnike.

Dostopni do na spletni strani projekta: http://www.standup-eu.si/izobrazevalni-prirocniki/

 

Izobraževalni priročnik:

Izobraževalni priročnik »Tvoja kariera v Evropski uniji: Zaposlitvene možnosti v EU, evropsko državljanstvo in pravice« je nastal v okviru projekta »STAND UP – TVOJA KARIERA V EU«, z namenom predstaviti zaposlitvene možnosti evropskih državljanov na skupnem evropskem trgu ter pripadajoče pravice na pregleden in humoren način, široko dostopen za vse. Širši cilj projekta je namreč razviti in implementirati inovativen pristop k poučevanju in učenju o evropskih temah, ki temelji na humorju, in je usmerjen na razvoj spretnosti, povezanih predvsem s področji zaposlitvenih možnosti v Evropski Uniji (EU), evropskega državljanstva in poznavanja svojih pravic.

 

Didaktični priročnik za učitelje:

Didaktični priročnik za učitelje »Tvoja kariera v Evropski uniji: Zaposlitvene možnosti v EU, evropsko državljanstvo in pravice« je nastal v okviru projekta »STAND UP – TVOJA KARIERA V EU«.Glavni namen pričujočega priročnika je posredovati vsem, ki delujejo v različnih izobraževalnih okoljih, nove vsebine in didaktične pristope, ki spodbujajo zanimanje in naklonjenost, in prek katerih so evropski integracijski procesi, dosežki EU in priložnosti, ki jih predstavlja za svoje državljane, prikazani na privlačen in vabljiv način in je hkrati usmerjen v razvoj spretnosti tistih, ki se izobražujejo. Didaktični priročnik za učitelje je sicer spremljevalna publikacija izobraževalnega priročnika »Tvoja kariera v Evropski uniji« in ga je zato potrebno uporabljati v navezavi nanj. Didaktične vaje so povezane z vajami v priročniku za učence, ki je prav tako spremljevalna publikacija izobraževalnega priročnika. Pri pripravi izobraževalnih ur je torej potrebno osrednji izobraževalni priročnik, didaktični priročnik za učitelje in priročnik z vajami za učence uporabljati skupaj in v navezavi drug na drugega.

 

Priročnik z vajami za učence:

Priročnik z vajami za učence »Tvoja kariera v Evropski uniji: Zaposlitvene možnosti v EU, evropsko državljanstvo in pravice« je nastal v okviru projekta »STAND UP – TVOJA KARIERA V EU«.
Glavni namen pričujočega priročnika je posredovati vsem, ki se izobražujejo v različnih izobraževalnih okoljih, nove vsebine in oblike praktičnega izobraževanja na polju posredovanja znanja o evropskih integracijah ter specifično EU, ki bodo pri posamezniku spodbudile zanimanje in naklonjenost za na prvi pogled nezanimive ter zapletene vsebine. Pri tem cilji ni zgolj na privlačen in vabljiv način posredovati omenjene vsebine, temveč preko poudarka na dosežkih EU in priložnostih, ki jih posamezniku omogoča EU, pri učencih spodbuditi in usmerjati razvoj tistih spretnosti, ki jim bodo v pomoč pri iskanju dela v tujini. Uporabniki priročnika naj bi namreč preko samostojnega pridobivanja znanj razvili kompetence tako razumevanja kompleksnosti procesa zaposlovanja v tujini. Hkrati naj bi pridobili kompetence, vezane na konkretno iskanje dela v tujini, pripravo pred odhodom na delo v tujini in življenje v drugi državi članici. Didaktični priročnik za učence je spremljevalna publikacija izobraževalnega priročnika »Tvoja kariera v Evropski uniji« in ga je zato potrebno uporabljati v navezavi nanj. Didaktične vaje za učence se lahko uporabljajo samostojno. Hkrati pa omogočajo navezavo na delo v učilnici in posledično navezavo na priročnik za učitelje. Slednji je prav tako tako spremljevalna publikacija izobraževalnega priročnika.

 

Vabljeni k branju!