Sociologija
Članki in knjige | Raziskovalna skupina

Nasilje: njegove interpretacije in reprezentacije

Nasilje : njegove interpretacije in reprezentacije

dr. Jasna Podreka je uredila tematsko številko revije Ars & Humanitas, ki izhaja pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete, z naslovom “Nasilje: njegove interpretacije in reprezentacije”. V številki je prispevala tudi svoj članek z naslovom “Odsotnost spolno zaznamovane perspektive v sodobnih razpravah o nasilju nad ženskami”.

 

Iz uvodnika:

Tematska številka revije Ars & Humanitas, ki je pred vami, obravnava tematiko nasilja, s posebnim poudarkom na vprašanjih, povezanih z različnimi interpretacijami in definicijami nasilja – torej z osrednjim vprašanjem, kako v okviru družboslovnih in humanističnih disciplin razumemo nasilje in kako ga definiramo. Tematska številka se tako dotika vprašanj kontekstualizacij določenih oblik nasilja (spolno nasilje, nasilje nad ženskami), reprezentacij nasilja v sodobnem času, v umetnosti in kulturi (literatura, likovna umetnost) ter vprašanj nasilja in šole. Zlasti slednje se zdi izrednega pomena, saj je eno ključnih vprašanj, povezanih z uspešnim bojem zoper nasilje, vprašanje ozaveščanja, ki naj se prične že v zgodnjem otroštvu. Napredek v širši družbi je mogoče doseči le z vzgojo, ki prek različnih tehnik učenja in metod dela spodbuja empatijo do sočloveka in podaja ustrezna znanja o tem, kaj je nasilje in kakšne so njegove posledice. V tematski številki smo se želeli razpravi o nasilju približati na interdisciplinarno znanstveni način.

 

Več na: https://revije.ff.uni-lj.si/arshumanitas/article/download/7996/8268/