Sociologija
Članki in knjige | Raziskovalna skupina

Javno mnenje in vrednote enakosti spolov ali o rahljanju moške dominacije v politiki

Teorija in praksa

Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja je objavila znanstveni prispevek dr. Milice Antić-Gaber z naslovom “Javno mnenje in vrednote enakosti spolov ali o rahljanju moške dominacije v politiki”.

 

Povzetek:

V pričujočem besedilu, ki povzema rezultate raziskovanja v zadnjih dveh desetletjih, preverjamo, kako so se opredeljevanja o enakosti spolov v raziskavah javnega mnenja »preslikala« v razmerja spolov v politiki. Za ta namen smo izluščili nekaj (za predmet preučeva- nja) povednih vprašanj in analizirali spreminjanje pre- ferenc respondentov in respondentk v času prehajanja med dvema družbenima ureditvama. Ugotovili smo, da se je v 90. letih, to je v času, ko smo imeli v politiki izred- no nizke deleže žensk, močno znižal tudi delež tistih, ki so enakost spolov ocenjevali zelo pozitivno (v primerjavi s socialističnim obdobjem), zvišal pa se je delež tistih, ki so bili do te vrednote neodločeni (tako med moškimi kot med ženskami). Moški so bili hkrati ocenjeni kot boljši politični voditelji. Delež takšnih stališč je v naslednjem raziskovanem obdobju konstantno padal in se leta 2011 skoraj prepolovil, kar morda nakazuje pozitivne premi- ke tudi na tem področju in napoveduje možen premik k rahljanju moške dominacije v politiki.

 

Članek je dostopen na naslovu: https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/tip_izredna_2016_antic-gaber.pdf?sfvrsn=2