Sociologija
Članki in knjige | Raziskovalna skupina

Intimni življenjski stili študentov in študentk v Sloveniji

Intimni življenjski stili študentov in študentk v Sloveniji

Pri založbi FDV je izšla znanstvena monografija “Intimni življenjski stili študentov in študentk v Sloveniji”, katere soavtor je tudi dr. Roman Kuhar. Ostali avtorji in avtorice so še dr. Ivan Bernik, Tina Kogovšek, Alenka Švab.

 

O monografiji:

Pričujoča knjiga je rezultat raziskovalnega dela v okviru temeljnega raziskovalnega projekta z naslovom Intimni življenjski stili študentov in študentk v Sloveniji, ki ga je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Projekt je potekal od 2009 do 2012.
Medtem ko je v številnih državah spolno vedenje študentske populacije razmeroma dobro in ponekod, recimo v Nemčiji, celo sistematično raziskovano, pa pri nas študentska populacija, v primerjavi s srednješolsko populacijo ter populacijo odraslih, še ni bila deležna resnejše raziskovalne pozornosti. Zato rezultati, predstavljeni v tej knjigi, zapolnjujejo to vrzel in omogočajo vpogled v poglavitne vzorce tako vedenja na področju intimnega življenja študentov kot tudi stališč te populacije glede spolnosti.