Sociologija
Članki in knjige | Raziskovalna skupina

Identitete na presečišču kriz

Identitete na presečišču kriz

Pri Znanstveni založbi FF je izšla monografija z naslovom Identitete na presečišču kriz, v kateri so članice in člani raziskovalne skupine s svojih heterogenih polj raziskovanja združili refleksije zgodovinskega trenutka, ki ga označujejo povečane neenakosti, polarizacija, nacionalizem, populizmi in ekstremizmi. Monografijo je uredil vodja programske skupine dr. Roman Kuhar.

Prvi del monografije naslavlja večinske identitete; najprej evropsko identiteto v času vzpona nacionalizmov, in nato še slovensko nacionalno identiteto v kontekstu gospodarske krize in novih populističnih politik v Evropi in širše. V drugem delu se avtorice in avtorji ukvarjajo z manjšinskimi identitetami – od verskih in etničnih do spolnih in seksualnih – ki jih postavljajo v časovni razpon od vstopa Slovenije v EU do časa gospodarske krize, vzpona populizmov in neokonservativnih politik. V tretjem razdelku so manjšinske identitete postavljene v kontekst kulture, ki je ena od pomembnih elementov izgradnje in ohranjanja identitet.

 

Več na: https://issuu.com/znanstvenazalozbaff/docs/identitete