Sociologija
V medijih | Raziskovalna skupina

Prispevek dr. Jasne Podreka v Sobotni prilogi časnika Delo

Delo

Dr. Jasna Podreka je v Sobotni prilogi časnika Delo objavila prispevek z naslovom “Za ženske bolj kot ulica nevaren dom”.

 

Iz prispevka:

Različni avtorji in avtorice opozarjajo, da lahko toleranca skupnosti in družbe do intimnopartnerskega nasilja oz. nasilja v družini pomembno prispeva k eskalaciji nasilja. Način, kako skupnost reagira na intimnopartnersko nasilje, lahko vpliva na splošno stopnjo in razširjenost zlorab v skupnosti oz. partnerski zvezi ali družini. Za uspešno preprečevanje intimnopartnerskega nasilja je tako bistveno celostno in sistemsko reševanje problematike, kar pomeni, da je delovanje proti nasilju lahko uspešno le, če so vanj vključene vse tri ravni družbenega sistema: makro- oz. državna raven z ustrezno zakonodajno regulacijo, mezo- oz. institucionalna raven z ustreznim odzivanjem na nasilje ter tudi mikro- oz. individualna raven, saj lahko posamezniki in posameznice, ki so v neposrednem stiku z žrtvijo, veliko pripomorejo k pravočasnemu reagiranju na nasilje.

 

Prispevek je dostopen na naslovu: http://www.delo.si/sobotna/za-zenske-bolj-kot-ulica-nevaren-dom.html