Sociologija
Konference | Raziskovalna skupina

Gej je ok

Slovensko sociološko srečanje 2017

Dr. Roman Kuhar je sodeloval na Slovenskem sociološkem srečanju, ki je potaklo med 28. in 30. septembrom na Otočcu, in sicer s prispevkom “Gej je OK”.

 

Povzetek:

V prispevku naslavljamo družbeno organiziranost homoseksualnega spolnega vedenja študentk in študentov v Sloveniji, pri čemer smo pozorni na razliko med istospolnimi seksualnimi izkušnjami in željami ter homoseksualno identiteto. Poleg tega bomo predstavili tudi družbeni odnos do homoseksualnosti, kot se je odražal v stališčih naših anketirank in anketirancev, ki ima vsaj eno skupno značilnost. Ta se kaže v spolni specifičnosti odzivov, saj so ženske izražale manj predsodkov oziroma več tolerantnosti do istospolne usmerjenosti in do istospolno usmerjenih oseb kot moški, čeprav na splošno za študentsko populacijo lahko govorimo o razmeroma nizki socialni distanci do istospolno usmerjenih oseb.