Sociologija
Člani in članice | Raziskovalna skupina

dr. Tjaša Učakar

Tjaša Učakar je raziskovalka na Oddelku za sociologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V svojem raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z migracijskimi študijami in študijami mej, njen širši raziskovalni interes pa zajema še vprašanja članstva, državljanstva in tujosti, ki jih obravnava s konceptualnim aparatom kritične teorije.

Leta 2010 je diplomirala iz sociologije in geografije na Filozofski fakulteti UL in za svoje diplomsko delo »Izbris ali prenos: boj za interpretacijo izbrisanih« prejela študentsko Prešernovo nagrado Filozofske fakultete. Leta 2016 je na isti instituciji doktorirala iz sociologije kulture, z nalogo »Perspektive imigracije v Evropski uniji: sociološka rekonceptualizacija članstva in pripadanja«.

 

Izbor novejših objav:

  • Učakar, Tjaša, 2017: Migracijska politika EU : nove artikulacije izključevanja v 21. stoletju, (Zbirka Dela, 2017, 4). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
  • Ješe Perković, Ana in Učakar, Tjaša, 2017: Economic crisis and the crisis of national identity in Slovenia : toward a new notion of social order. Nationalities papers : the journal of nationalism and ethnicity. 45/2. 292-306.
  • Učakar, Tjaša, 2017: Državljanstvo kot praksa. V: Novi pristopi k izobraževanju in tematike Evropske unije : emocije, humor in kritična misel (ur. Banjac, Marinko). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. 87-108.
  • Mandelc, Damjan in Učakar, Tjaša, 2011: Perforated democracy : disintegration, state-building, europeanisation and the erased of Slovenia. Revija za sociologiju : sociološki tromjesečnik. 41/1. 27-49.