Sociologija
Člani in članice | Raziskovalna skupina

doc. dr. Marinko Banjac

Marinko Banjac je docent na katedri za teoretsko analitsko politologijo Fakultete za družbene vede. Njegova raziskovalna področja so politične teorije, teorije državljanstva, demokracije in področje državljanske vzgoje. Prav tako se ukvarja z mladinskimi politikami Evropske unije. Vpet je v delovanje mreže NECE (Networking European Citizenship Education), v kateri sodeluje pri pripravi vsebin in tematik vsakoletnih dogodkov (delavnice in konferenca).

 

Izbor novejših objav:

  • Banjac, Marinko, 2017: Slovenian e-government : citizen-centred perspective. Journal of comparative politics. 10/2. 37-54.
  • Banjac, Marinko, 2017: Youth, risk and the structured dialogue : governing young EU citizens. Journal of youth studies. 20/4. 471-486.
  • Banjac, Marinko, 2017: E-participation as a technology of citizenship. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. 54/1. 73-91.
  • Banjac, Marinko, 2016: Demokratično državljanstvo med mladimi : znanje slovenskih osnovnošolcev s področja demokracije in človekovih pravic. Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja. 76. 67-86.
  • Banjac, Marinko, 2017: Novi pristopi k izobraževanju in tematike Evropske unije : emocije, humor in kritična misel. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV.
  • Vrečko Ilc, Blaž, Pušnik, Tomaž in Banjac, Marinko, 2016: Vloga (priznavanja) neformalnega izobraževanja v evropskih integracijskih procesih. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV.