Sociologija
Člani in članice | Raziskovalna skupina

dr. Kaja Širok

Dr. Kaja Širok je Solkanka, direktorica Muzeja novejše zgodovine Slovenije, zgodovinarka, raziskovalka, prevajalka, docentka za področje kulturne zgodovine na univerzi v Novi Gorici in lastnica naziva vitez reda italijanske zvezde, ki ga je prejela za angažiranost na področju medkulturnega sodelovanja med Italijo in Slovenijo. Kaja je pomemben akter v slovenskem kulturnem in akademskem okolju. Sodeluje pri postavitvah sodobnih muzejskih razstav in kritično odpira družbena vprašanja.

Na Univerzi v Ljubljani je leta 2003 končala univerzitetni študij zgodovine in italijanskega jezika s književnostjo. Za doktorsko disertacijo z naslovom Kolektivni spomin in kolektivna pozaba v obmejnem prostoru. Spomini na Gorico 1945-47 je prejela priznanje urada slovenske vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Med študijem se je kot štipendistka italijanske vlade izpopolnjevala na doktorskem programu oddelka za zgodovino na bolonjski univerzi, kjer je raziskovala italijansko povojno historično naracijo.

Predava kulturno zgodovino in kulturno dediščino, strokovne članke objavlja v slovenskih in mednarodnih znanstvenih revijah. Akademsko delo povezuje z delom na področju kulture in izobraževanja.

 

Izbor novejših objav:

  • Širok, Kaja, 2016: La fragilità della memoria : il ricordo e l’identità nel goriziano. V: Sconfinamenti storiografici e attraversamenti di confini (ur. Verginella, Marta), (Qualestoria, 44/1). Trieste: Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia. 121-131.
  • Širok, Kaja, 2016: Predmet in spomin : pogled na muzejske zbiralne politike in pridobivanje historičnega gradiva zadnjega četrtletja. V: Četrt stoletja Republike Slovenije – izzivi, dileme, pričakovanja (ur. Gašparič, Jure in Šorn, Mojca). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino.
  • Širok, Kaja, 2015: Iz juga na sever : migracije v Slovenijo v povezavi izgradnje urbanih okolij : primer Nove Gorice. V: Slovenija v Jugoslaviji (ur. Čepič, Zdenko) (Zbirka Vpogledi, 10). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. 201-212.
  • Širok, Kaja, 2016: L’EuroVision Lab. di Lubiana : come coinvolgere i non visitatori mediante oggetti multilivello. V: La cultura europea, la cultura degli europei : il progetto EMEE – EuroVision Museums Exhibiting Europe (ur. Nardi, Emma in Angelini, Cinzia). Milano; Udine: Mimesis. 56-61.