Sociologija
Člani in članice | Raziskovalna skupina

doc. dr. Ana Ješe Perković

Ana Ješe Perković (1979) je docentka raziskovalka na Oddelku za sociologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V svojem raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z evropskimi in balkanskimi študijami s področja politične sociologije. Zanima jo razvoj demokracije v postsocialističnih družbah ter vpliv procesov evropeizacije in globalizacije na demokracijo.

Leta 2004 je diplomirala iz sociologije kulture in hispanistike na Filozofski fakulteti, UL, leta 2006 pa magistrirala iz Vzhodnoevropskih študij na Univerzi v Bolonji v Italiji. Del podiplomskega študija je opravila preko izmenjave na School of Slavonic and East European Studies, UCL v Londonu. Po končanem magistrskem študiju je delala kot svetovalka na Inštitutu za strateške študije v Ljubljani, kjer je pokrivala področje politik na Zahodnem Balkanu. Leta 2015 je na Filozofski fakulteti, UL doktorirala z nalogo »Vpliv pogojevanja članstva na demokratizacijo v Jugovzhodni Evropi«.

 

Izbor novejših objav:

  • Ješe Perković, Ana in Učakar, Tjaša, 2017: Economic crisis and the crisis of national identity in Slovenia : toward a new notion of social order. Nationalities papers : the journal of nationalism and ethnicity, 45/2. 292-306.
  • Ješe Perković, Ana, 2016: Zahodni Balkan na poti v EU : pasti tranzicije, demokratizacije in evropeizacije, (Zbirka Dela, 2016, 3). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
  • Ješe Perković, Ana, 2017: Od Freudovega vica do poučevanja s humorjem : inovativni didaktični pristopi v družboslovju. V: Novi pristopi k izobraževanju in tematike Evropske unije : emocije, humor in kritična misel (ur. Banjac, Marinko). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV.