Sociologija
Zunanji sodelavci

Zunanji sodelavci

Dr. Vlasta Jalušič, izr. prof.,

  • predhodni e-dogovor, kabinet 442B

Dr. Nikolai Jeffs, docent, jeffsnikolai@gmail.com

  • Četrtek: 16.30, kabinet 442A

Dr. Bernard Nežmah, docent, bernard.nezmah@guest.arnes.si

  • predhodni e-dogovor, kabinet 444

Dr. Polona Petek, docentka, polona.petek@ff.uni-lj.si in polpetek@gmail.com

  • Petek: 11.30 – 12.30, kabinet 443B

Dr. Tomaž Toporišič, izredni profesor, tomaz.toporisic@guest.arnes.si

  • predhodni e-dogovor

Dr. Alojzija Židan, docentka, alojzija.zidan@fdv.uni-lj.si

  • Ponedeljek: 12.30 – 14.30, FDV, trakt B, kabinet 113

Dr. Tibor Rutar, docent, tibor.rutar@gmail.com

  • Sreda:16.10 – 17.10, kabinet 444

Dr. Jela Krečič Žižek, docentka, kreciczj@ff.uni-lj.si

  • Četrtek: 18.00, kabinet 442b