Sociologija
Sedanji učitelji in učiteljice

red. prof. dr. Roman Kuhar

 • Roman Kuhar

  Kontakt

  roman.kuhar1@guest.arnes.si
  01 431 02 83
 • Predmeti

  • Sociologija vsakdanjega življenja
  • Popularne kulture
  • Uvod v gejevske in lezbične študije
  • Življenjski stili in družinske prakse
  • Sociologija spola in spolnosti
  • Kritične študije moškosti
 • Govorilne ure

  Ponedeljek: 14.30 - 15.30, dekanat (5. nadstropje)

Prof. dr. Roman Kuhar, rojen junija 1973, je doktor socioloških znanosti. Na Fakulteti za družbene vede je diplomiral novembra 1998. Na isti fakulteti je magistriral aprila 2002, doktoriral pa junija 2005 z disertacijo »Intimno državljanstvo: zasebne izbire, javne politike in vsakdanje življenje gejev in lezbijk«.

Od leta 1993 do 2000 je kot novinar delal na Radiu Slovenija. Med leti 1998 in 2001 je opravljal prostovoljno delo na Društvu za nenasilno komunikacijo. Od leta 2000 do 2009 je bil zaposlen na Mirovnem inštitutu kot raziskovalec in sourednik Poročila skupine za spremljanje nestrpnosti. V okviru Mirovnega inštituta je sodeloval v vrsti evropskih raziskovalnih projektov, povezanih z enakostjo spolov, diskriminacijo, homofobijo, državljanstvom in človekovimi pravicami, med drugimi Intimate Citizenship (The Rights to have Rights: Implementing Active Citizenship), Quing (Equality in Gender+ Equality Policies), in Citizens in Diversity: A Four-Nation Study on Homophobia and Fundamental Rights.

Med leti 2005 in 2008 je bil gostujoči predavatelj na progamu European Master’s Degree in Human Rights and Democratization na Evropskem inter-univerzitetnem centru za človekove pravice in demokratizacijo v Benetkah. Med leti 2007 in 2015 je bil urednik lgbt-revije Narobe. Leta 2008 je za agencijo EU FRA (Fundamental Rights Agency) pripravil nacionalno poročilo za Slovenijo o družbenem položaju glede homofobije in diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti v članicah EU. Med leti 2011 in 2014 je bil tudi član upravnega odbora Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE).

Z Oddelkom za sociologijo Filozofske fakultete sodeluje od leta 2004, od leta 2009 pa je na oddelku tudi zaposlen. Od leta 2007 v sodelovanju s Filozofsko fakulteto v Zagrebu in Fakulteto za družbene vede so-organizira poletni študentski simpozij v Grožnjanu.

Je avtor vrste znanstvenih člankov in nekaj monografij, med drugimi Medijske podobe homoseksualnosti (MediaWatch, 2003), Na križišču diskriminacije (Mirovni inštitut, 2009), so-avtor (z A. Švab) monografije Neznosno udobne zasebnosti (Mirovni inštitut, 2005) in so-urednik (z J. Takács) zbornikov Beyond The Pink Curtain: Everyday life of LGBT people in Eastern Europe (Mirovni inštitut, 2007), Doing Families: Gay and Lesbian Family Practices (Mirovni inštitut, 2011) in (z D. Paternottejem) Anti-gender campaigns in Europe: Mobilizing against equality (Rowman & Littlefield International, 2017).

Roman Kuhar je član Slovenskega sociološkega društva in trenutno njen podpredsednik, urednik asistent pri reviji Social Politics (Oxford Journals) in član uredništva Journal of LGBT youth in Družboslovne razprave. V študijskem letu 2013/14 je prevzel predstojništvo Oddelka za sociologijo. V mandatnem obdobju 2013 – 2016 je član Komisije za magistrski študij Univerze v Ljubljani.