Sociologija
Sedanji učitelji in učiteljice

doc. dr. Primož Krašovec

 • Primož Krašovec

  Kontakt

  primoz.krasovec@ff.uni-lj.si
 • Predmeti

  • Teorije ideologije
  • Diskurzivna analiza
  • Epistemologija humanistike in družboslovja
  • Teoretizacija svetovnega horizonta
 • Govorilne ure

  Torek: 16.45 - 17.45, kabinet 444a

Doc. dr. Primož Krašovec (1979), sociolog kulture; od leta 2014 predava na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani predmete s področja teorij ideologije, diskurza, države in epistemologije.

Njegovi raziskovalni interesi so: kritika politične ekonomije, teorija in zgodovina meščanske države, teorija ideologije, novi mediji, tehnologija in kapitalizem. Član uredniškega odbora revije Borec in založbe Sophia.

Izbor novejših objav:
Še enkrat o neoliberalizmu I-III, Andragoška spoznanja, 2016.
Human and inhuman capital, and schooling. V: Jernej Habjan idr. (ur.) Academic labour, unemployment and global higher education (2016), str. 41-55.
Evropska politika in (neo)fašizem. Borec 715-717 (2015), str. 79-91.