Sociologija
Nekdanji učitelji

red. prof. ddr. Rudi Rizman

  • Rudi Rizman

Red. prof. ddr. Rudi Rizman (1944), sociolog in politolog, predava (od leta 1979) na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani predmete s področja obče in specialnih sociologij; je gostujoči profesor na številnih tujih univerzah (Harvard, MIT, Woodrow Wilson Center, LSE, Svobodna univerza v Berlinu, Bologni, Sarajevu, Karlova univerza v Pragi, Inštitut za visokošolske študije na Dunaju, idr.).

Znanstvenoraziskovalno se ukvarja z naslednjimi sociološkimi problemi: klasična in sodobna sociološka misel, globalizacija, narod in nacionalizem, izpostavljeni vidiki demokracije in človekovih pravic idr. Z raziskovanjem in opredeljevanjem problemskega sklopa globalizacije je postal eden od utemeljiteljev sociologije globalizacije na Slovenskem. Mdr. je bil med ustanovitvenimi člani revij Nations and Nationalism (LSE/Cambridge), South-Eastern Europe (Univerza v Bologni) in član uredniških odborov ali svetov revij Javnost (The Public), Teorija in praksa, predstojnik Oddelka za sociologijo FF (1984–1988) ter predsednik Znanstvenoraziskovalnega inštituta FF v Ljubljani.

Je avtor knjig: Marksizem in nacionalno vprašanje. Razvoj temeljnih koncepcij o narodu v marksistični družbeni misli (1980); Izzivi odprte družbe – sociološki komentarji (1997); Uncertain Path – Democratic Transition and Consolidation in Slovenia (2006); Dall’autoritarismo alla democrazia attraverso l’indipendenza. Il caso sloveno (2006), ter urednik zbornikov: Antologija anarhizma (1986); Študije o etnonacionalizmu (1991); Sodobni liberalizem (1992).  Globalizacija in avtonomija – prispevki za sociologijo globalizacije (Globalization and Autonomy – Contributions toward Sociology of Globalization), in Slovenian (Filozofska fakulteta, University of Ljubljana), 2008 and in Croatian by Politička kultura, Zagreb: 2014; Odprte sociološke agende: globalizacija, demokracija in intelektualci, Znanstvena založba FF, UL, Ljubljana: 2014 (in print); Čas (brez) alternative – Sociološke in politološke refleksije, Založba FDV, UL, Ljubljana: 2014 (in print).