Sociologija
Nekdanji učitelji

red. prof. dr. Rastko Močnik

Red. prof. dr. Rastko Močnik (1944), sociolog kulture in komparativist, predava (od leta 1970) na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani predmete s področja sociologije kulture; uvedel je študij sociologije književnosti in teorije ideoloških mehanizmov.

S svojim znanstvenoraziskovalnim delom posega na področja teorije ideologije, teorije diskurzov, teoretske sociologije, teoretske psihoanalize, semiotike, epistemologije humanističnih in družbenih ved ter prevaja strokovna besedila iz angleščine in francoščine. Mdr. je bil odgovorni urednik revije Problemi in član uredništva knjižne zbirke Studia humanitatis ter prorektor UL (1987–1989).

Je so-predsedujoči mednarodnega upravnega odbora zavoda Institut za kritičeski socialni izsledvanja, Sofija in Plovdiv; član mednarodnega svetovalnega odbora revije Eszmélet, Budimpešta; član uredništva Založbe /*cf., Ljubljana; član mednarodnega svetovalnega odbora revije Sociologičeski problemi, Sofija; ustanovni član in član upravnega odbora Assemblée transeuropéenne pour traduire entre les cultures, Pariz; član uredniškega odbora spletne revije Transeuropéennes, Pariz; od leta 2005 je doctor honoris causa Plovdivske univerze Pajsij Hilendarski.

Je avtor knjig: Mesčevo zlato. Prešeren v označevalcu (1981); Raziskave za sociologijo književnosti (1983); Beseda … besedo (1985); Extravagantia (1993); Extravagantia II: koliko fašizma? (1995; Zagreb, 1998/99); Alterkacije (Beograd, 1998); Teorija za denešno vreme. Levi-Strauss, Mauss, Durkheim: tri klasika na opštestvenite nauki (Skopje, 1999); 3 teorije: ideologija, nacija, institucija (1999; Beograd, 2003); Zasreštanija: istorii, prehodi, vjarvanja (Sofija, 2001); Teorija za politiko (2003); Julija Primic v slovenski književni vedi (2006); Svetovno gospodarstvo in revolucionarna politika (2006); Veselje v gledanju (2007); Spisi iz humanistike (2009).