Sociologija
Nekdanji učitelji

zasl. red. prof. dr. Marko Kerševan

Marko Kerševan (Idrija 6.11. 1942) je na Filozofski fakulteti ljubljanske univerze študiral sociologijo in ruski jezik s književnostjo in diplomiral leta 1966; podiplomski magistrski študij je končal na Univerzi v Zagrebu, doktorat socioloških znanosti je dosegel leta 1973 na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo (FSPN) v Ljubljani. V letih 1972 in 1979 se je s Humboldtovo štipendijo izpopolnjeval v ZR Nemčiji na univerzi v Konstanzu pri prof. Luckmannu; v letu 1989 je raziskovalno delal na univerzi v Tübingenu.

V letih 1966-1973 je bil asistent na FSPN (preimenovani kasneje v Fakulteto za družbene vede). Od leta 1974 je bil učitelj na Filozofski fakulteti, od leta 1985 kot redni profesor. Predaval je sociologijo religije, občo sociologijo, sociologijo za nesociologe in primerjalno religiologijo. Po upokojitvi leta 2010 sodeluje pri magistrskem in doktorskem študiju. V letih 1976-1980 in 2000-2003 je bil predstojnik oddelka za sociologijo, v letih 1981-1983 je bil prodekan, v letih 1991-1993 pa dekan Filozofske fakultete.

Znanstveno raziskovalno se je posvečal vprašanjem religiološke teorije in sociologije religije, posameznim vprašanjem obče sociologije, sodobne protestantske teologije in slovenskega protestantizma; strokovno in publicistično se je ukvarjal z odnosi med državo in cerkvijo že v socialistični Jugoslaviji in v samostojni Republiki Sloveniji. S predavanji in referati je sodeloval na znanstvenih konferencah v Louvainu, Londonu, Ženevi, Göttingenu, Helsinkih, Dublinu, Budimpešti, Dunaju, Freisingu,Tbilisiju, Berlinu in drugod.

Bil je član sveta Mednarodnega združenja za sociologijo religije ( ISSR), je član (ameriške) Asociacije za sociologijo religije (ASR) in sekcije za sociologijo religije Nemškega združenja za sociologijo (DGS). Leta je 2002 je postal častni član Slovenskega sociološkega društva. Je med ustanovitelji Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar in glavni urednik strokovne revije „Stati inu obstati: revija za vprašanja protestantizma“.