Sociologija
Nekdanji učitelji

red. prof. dr. Ludvik Čarni

Red. prof. dr. Ludvik Čarni (Ivanovci, 5. 11. 1931 – Ljubljana, 11. 8. 1996), sociolog in zgodovinar, je predaval na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani predmeta Obča sociologija in Zgodovina sociološke misli na Slovenskem (1961–1996).

Diplomiral je na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani leta 1959 ter nadaljeval podiplomski študij na Inštitutu za sociologijo v Ljubljani (1959–1961), smer obča sociologija in teorija družbenega razvoja. Na inštitutu je bil leta 1960 izvoljen za asistenta za občo sociologijo in leto za tem še na novoustanovljenem Oddelku za sociologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer se je redno zaposlil še istega leta. V letih 1961–1964 je na Oddelku (kot asistent in predavatelj s pedagoškimi obveznostmi) skrbel tudi za vsa tajniška, administrativna, organizacijska in knjižničarska dela. Še posebno skrb je posvetil zbiranju knjig in snovanju knjižnice; brez dvoma mu lahko pripišemo zasluge za ustanovitev oddelčne knjižnice. V študijskem letu 1965/66 je bil na strokovnem izpopolnjevanju na državni univerzi v Leningradu (Sankt Peterburg), kjer je študiral teorijo družbenega razvoja. Doktorat socioloških znanosti je pridobil leta 1975 (Marksistična periodizacija družbenega razvoja; mentor: akad. Boris Ziherl) na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od leta 1962 do prezgodnje smrti (1996) je na Oddelku predaval Občo sociologijo I (Teorija družbenega razvoja) ter Zgodovino sociološke misli na Slovenskem, od leta 1989 v nazivu redni profesor (za občo sociologijo). Leta 1992 je prejel »veliko priznanje« Filozofske fakultete za pomemben prispevek k razvoju in ugledu svoje stroke in k splošnemu napredovanju FF.

Znanstvenoraziskovalno se je ukvarjal z občo sociologijo, teorijo družbenega razvoja, še posebej z azijskim produkcijskim načinom, marksistično periodizacijo družbenega razvoja, zgodovino sociološke misli na Slovenskem ter s tematiko, ki je na presečišču sociološke in zgodovinske znanosti. Med drugim je bil član uredništva in prvi odgovorni urednik revije Anthropos v letih 1969–1975, član uredniškega odbora zbornika Slovenski študenti v boju za narodno in socialno osvoboditev 1919–1941 (1987) ter predstojnik Oddelka za sociologijo FF (1980–1984).

Izbrana bibliografija:

  • Teorija formacij družbe. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979.
  • Izbrani spisi: Obča in historična sociologija – Izvori sociološke misli na Slovenskem, Avgust Lešnik (ur.). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 (Zbirka Portreti, Oddelek za sociologijo, Katedra za občo sociologijo).

Biografija/bibliografija:

    • Čarnijev zbornik (1931–1996). Zbornik mednarodnih družboslovnih in humanističnih razprav / A Festschrift for Ludvik Čarni. Studies in Humanities and Social Sciences, Alojz Cindrič (ur.). Ljubljana: Oddelek za sociologijo Filozofske fakultete, 1998, str. 11–33 (avtorji: Drago Braco Rotar, Jože Vogrinc, Alojz Cindrič, Maca Jogan).

Spominska razstava: