Sociologija
Nekdanji učitelji

red. prof. dr. Bojan Baskar

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 1978 diplomiral iz filozofije in pedagogike. Podiplomski študij je nadaljeval na Oddelku za sociologijo FF v Ljubljani, kjer je magistriral (1988) in dosegel doktorat socioloških znanosti (1991) z disertacijo Pisava in šola v tradicionalnih družbah (mentor: prof. Drago B. Rotar). Podoktorsko se je izpopolnjeval na Centre d’Ethnologie Française v Parizu (1993) in na Istituto di storia moderna Univerze v Palermu (1996). Na Oddelku za sociologijo FF je bil v letih 1987–1992 zaposlen kot mladi raziskovalec in asistent, od leta 1993 kot predavatelj predmetov s področja socialne antropologije in sociologije kulture, od leta 2003 v nazivu redni profesor za socialno antropologijo in mediteranistiko. Od leta 2006 predava tudi na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer se je leta 2008 redno zaposlil. V študijskih letih 1992–1994 je bil predstojnik Oddelka za sociologijo FF.

Znanstvenoraziskovalno deluje na področjih socialne antropologije in mediteranskih študijev (etnoekologija Mediterana, antropologija krajine, evropski regionalizmi, kulturne meje, imperialne dediščine, nacionalizem in rasizem, popotništvo), v preteklosti pa tudi na področjih sociologije ter zgodovine šolstva, filmske teorije in psihoanalize. Kot sodelavec v več mednarodnih raziskovalnih projektih in skupinah je opravil vrsto etnografskih raziskav na območju severnega Jadrana, v južni Italiji, južni Franciji in jugovzhodni Evropi, zlasti v Črni Gori. V prid razvoju, proučevanju in širšemu uveljavljanju svoje stroke si je kot član več uredniških odborov prizadeval za prevajanje in izdajanje temeljnih ter specialnih del antropološke literature; napisal je vrsto spremnih študij k prevodom zgodovinskih in antropoloških del edicije Studia humanitatis. V letih 1994–2004 je bil pobudnik in nosilec podiplomskega programa iz socialne antropologije na ISH – Podiplomski fakulteti za humanistični študij Ljubljana in vodja tamkajšnjega Centra za mediteranske študije. Bil je oziroma je, med drugim, član EASA (European Association of Social Anthropologists), član izvršnega odbora ADAM (Association d’Anthropologie Méditerranéenne) in član organizacijskega odbora vsakoletnega Mednarodnega etnološkega sredozemskega simpozija – MESS (Mediterranean Ethnological Summer School).

Je avtor/urednik monografij: Latinščine prosim. Latinščina in njeno izganjanje na Slovenskem, 1849–1987 (1988); Šolarjevo ogledalo (ur., 1990); Mediteran v Sloveniji (ur., ČKZ, 1993); MESS (sour., 1998, 2001, 2002); Dvoumni Mediteran (2002); Ambivalent dealings with an imperial past: the Habsburg legacy and new nationhood in ex-Yugoslavia (Wien, 2003); Imperial legacies and constructing boundaries in the Mediterranean (ur., 2006) idr.

Izbor novejših objav:

  • »Small National Ethnologies and Supranational Empires: the Case of the Habsburg Monarchy«, v M. Nic Craith et al. (ur.), Everyday Culture in Europe: Approaches and Methodologies, 65–80 (Aldershot, 2008);
  • »S’occuper des sanctuaires du voisin en Bosnie-Herzégovine«, v D. Albera in M. Couroucli (ur.), Religions traversées, 85–112 (Arles, 2009);
  • »’That most beautiful part of Italy’: Memories of Fascist Empire-Building in the Adriatic«, v D. Bechev in K. Nicolaidis (ur.), Mediterranean Frontiers: Conflict, Memory and Security in a Transnational Era, 109–127 (London in New York, 2010).