Sociologija
Sedanji učitelji in učiteljice

red. prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat

 • Ksenija Vidmar Horvat

  Kontakt

  ksenija.vidmar@ff.uni-lj.si
 • Predmeti

  • Uvod v sociologijo kulture I
  • Uvod v sociologijo kulture II
  • Globalna kultura
  • Spektakel: analize primerov
  • Kulturna analiza in reprezentacije
  • Osnove upravljanja v kulturi s prakso
  • Vizualna kultura in spol
 • Govorilne ure

  Ponedeljek: 11.00 - 12.00, kabinet 443A
  Torek: 12.00 - 12.45, kabinet 443A

Red. prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat (1966), sociologinja kulture in komparativistka, predava (od leta 2000) na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani temeljni predmet Sociologija kulture ter teme s področja medijev, spola in globalne kulture.

Njeno znanstvenoraziskovalno delo se osredotoča na problematiko kulturne globalizacije, postsocializma, transkulturalizma, kulturne identitete, manjšin, spomina, vprašanj postnacionalnega kozmopolitstva in evropeizacije. Mdr. je članica uredniškega odbora revije European Journal of Cultural Studies in članica ekspertne skupine za proučevanje romske kulture pri Evropski komisiji.

Zbrala in uredila je klasična besedila s področja filmske in televizijske teorije; je sourednica posebnih izdaj slovenskih revij Delta, Teorija in praksa in Časopisa za kritiko znanosti ter sourednica elektronske izdaje Velikega splošnega leksikona za področje sociologije.

Je avtorica in urednica knjig: Ženski žanri (2001); Uvod v sociologijo kulture (2004); Globalna kultura (2006); Prihodnost medkulturnega dialoga v Evropi: vmesni pogledi (2008); Zemljevidi vmesnosti. Eseji o evropski kulturi in identiteti po koncu hladne vojne (2009). Z letom 2009 je prevzela predstojništvo Oddelka za sociologijo FF.

V mandatnem obdobju 2013 – 2016 je članica Komisije za raziskave in razvoj Univerze v Ljubljani.