Sociologija
Sedanji učitelji in učiteljice

asist. dr. Jasna Podreka

 • Jasna

  Kontakt

  jasna.podreka@ff.uni-lj.si
 • Predmeti

  • Uvod v sociologijo I
  • Uvod v sociologijo II
  • Sociološko branje in pisanje ter informacijski praktikum
  • Osnove upravljanje v kulturi
 • Govorilne ure

  Porodniški dopust

Dr. Jasna Podreka je bila od leta 2009 do leta 2013 na Oddelku za Sociologijo, Filozofske fakultete v Ljubljani, zaposlena kot mlada raziskovalka, trenutno pa na istem oddelku deluje kot asistentka in raziskovalka. Na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani je leta 2014 doktorirala na temo Nasilje nad ženskami in intimno partnerski umori žensk v Sloveniji.

Raziskovalna dejavnost: V svojem raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z vprašanjem nasilja, pri čemer se osredotoča zlasti na vprašanje družinskega nasilja, intimnopartnerskega nasilja, intimnopartnerskih umorov in femicida. Pridobljeno znanstveno in strokovno znanje na področju nasilja v zasebni sferi širi tudi na področja strokovnih služb v Sloveniji. V zadnjem letu je gostovala na različnih plenarnih predavanjih za izobraževanja policistov, kriminalistov, centrov za socialno delo, nevladnih organizacij in druge zainteresirane javnosti, ki delujejo na področju nasilja v družini. Njena raziskovalna dejavnost pa se razteza tudi na področje žensk v politiki ter spolne diskriminacije na trgu dela. Vključena je bila v različne nacionalne in mednarodne raziskovalne projekte, ki se ukvarjajo z vprašanji sociologije spola, diskriminacije žensk, žensk v politiki ter spolne diskriminacije na trgu dela.

Je tudi članica Slovenskega sociološkega društva ter društva ter Društva za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa, preko katerega deluje kot članica uredništva spletnega portala spol.si. Angažirana je tudi kot prostovoljka pri Društvu SOS telefon – za zenske in otroke žrtve nasilja, pri katerem opravlja različne dejavnosti povezane z izobraževanjem in senzibiliziranjem širše ter strokovne javnosti na temo nasilja v družini.

Je avtorica in soavtorica različnih znanstvenih in strokovnih del povezanih z vprašanjem nasilja nad ženskami ter položajem žensk na področju trga dela in politike.

 

Izbor novejših objav:
PODREKA, Jasna, ANTIĆ GABER, Milica. Paid work, prestige professions and politics. V: ANTIĆ GABER, Milica (ur.). Gender structuring of contemporary Slovenia, (Eastern European culture, politics and societies, ISSN 2192-497X, vol. 9); PODREKA, Jasna, ANTIĆ GABER, Milica. Plačano delo, prestižne profesije in politika. V: ANTIĆ GABER, Milica (ur.), et al. Zahtevna razmerja : spol, strukturne ovire in priložnosti; PODREKA, Jasna. Intimnopartnerski umori v Sloveniji in njihova spolna zaznamovanost. Revija za kriminalistiko in kriminologijo; KANJUO-MRČELA, Aleksandra, ŠORI, Iztok, PODREKA, Jasna. Zasebno je politično : asimetrična delitev gospodinjskega in skrbstvenega dela ter profesionalno življenje žensk in moških v politiki. Teorija in praksa; PODREKA, Jasna. Bila si tisto kar je molčalo. Intimnopartenrski umori žensk v Sloveniji. Ljubljana: Znastvena založba FF.