Sociologija
Sedanji učitelji in učiteljice

doc. dr. Igor Škamperle

 • Igor Škamperle

  Kontakt

  igor.skamperle@ff.uni-lj.si
 • Predmeti

  • Sociologija vednosti in znanosti
  • Kultura renesanse
  • Sociologija vizualnih umetnosti
  • Osnove humanistične misli
  • Sociologija skupnosti
  • Primerjalna religiologija z uvodom v religijo
 • Govorilne ure

  Sreda: 14.00 - 16.00, kabinet 442a

Doc. dr. Igor Škamperle (1962), sociolog kulture in komparativist; od leta 1999 predava na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani predmete s področja sociologije kulture. Znanstvenoraziskovalno se ukvarja s sociologijo znanosti, teorijo simbolov, zgodovino idej, kulturno zgodovino ter religijo in kulturo v obdobju renesanse.

Mdr. je soustvarjal strokovno revijo Poligrafi in zbirko Hieron ter kot urednik uredil več zbornikov, ki so v slovenski prostor prinesli relevantne avtorje in strokovne teme iz svetovne miselne dediščine (hermetizem, alkimija, Jung, Pico, Bruno, Kuzanski, šamanizem). V št. letih 2007–2009 je bil predstojnik Oddelka za sociologijo FF; piše strokovna, esejistična in literarna dela.

Izbor pomembnejših del: Magična renesansa (1999); »La représentation des talismans et la géométrie figurale«. V: Espaces de l’image, 139–150 (Nancy, 2002); Ars magna. Alkimija med mitom in znanostjo (ur., 2003); »L’idea di individuo nella cultura occidentale«. V: L’identità culturale Europea, 103–111 (Udine, 2004); Poetika in simbolika prostora (ur., 2005); »Cattolicesimo in Slovenia tra ideologie laiche, sentimento sociale e devozione«. V: Il fattore religioso nell’Europa centro-orientale, 49–56 (Gorizia, 2005); Šamani, poznavalci prehoda. Duhovnonazorske lastnosti šamanizma in njihovi aspekti v moderni kulturi (ur., 2006); Šamanizem (ur., 2007).