Sociologija
Sedanji učitelji in učiteljice

izr. prof. dr. Anja Zalta

 • Anja Zalta

  Kontakt

  anja.zalta@ff.uni-lj.si
 • Predmeti

  • Sociologija religije
  • Religija in moderna družba
  • Spol in religije
  • Primerjalna religiologija z uvodom v religijo
  • Humanistika in družboslovje
 • Govorilne ure

  Torek: 12.10- 13.45 kabinet 442A

Izr. prof. dr. Anja Zalta (1973), sociologinja religije, etnologinja in kulturna antropologinja; od leta 2010 predava na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani predmete s področja sociologije religije.

Njeni raziskovalni interesi so: sociologija religije, primerjalna religiologija, religije in človekove pravice, religijske manjšine, spol in religija. Mdr. je članica uredniškega odbora Poligrafov, European Scientific Journal in Družboslovnih razprav.

Izbor novejših objav: Primer odnosa med religijo in državo v Turčiji (Annales, 2009, str. 447-456); The Ritual of the Mass and the Proces of Individuation. V: The Phenomenon of Beauty in Culture (Vilnius, 2012, 520-527); The Sarvodaya Shramadana movement and its ‘dual awakening’ concept. V: Faith in civil society : religious actor as drivers of change (Uppsala, 2013,185-189); Islam in Slovenia : the history of the Muslim presence and characteristics of the Muslim population of Slovenia. V: Islam in Southeast Europe : past reflections and future prospects (Brunei Darussalam, 2014, 39-45).