Sociologija
SEUM Izzivi evropeizacije: Posredovanje med nacionalno in evropsko identiteto v Jugovzhodni Evropi

SEUM Izzivi evropeizacije: Posredovanje med nacionalno in evropsko identiteto v Jugovzhodni Evropi

Projekt SEUM se ukvarja z raziskovanjem povezanosti procesov integracije in nacional(ističnih)nih odzivov na proces evropeizacije v regiji jugovzhodne Evrope, upoštevaje različne kulturne in politične preteklosti formiranja nacionalne identitete med sodelujočimi državami.

Pripadati naddržavnim in večnacionalnim političnim formacijam, kot so bile v preteklosti Otomansko cesarstvo, Habsburška monarhija in Jugoslavija, v kateri so imele kozmopolitske in/ali hibridne kolektivne identitete prednost pred nacionalnimi, je izkušnja, ki jo delijo vse države jugovzhodno-evropske regije.

Izkušnja življenja v različnih večetničnih državah v relativno kratkem obdobju je velika priložnost, ki jo izbrane države ponujajo za nadaljnjo analizo vedno fluidne in menjajoče se pripadnosti ter nerazrešenih napetosti.

Zatorej je oživitev nostalgije za preteklimi imperiji lahko tudi potrditev moči multiple pripadnosti, nacionalne in nadnacionalne, ki bi lahko bila vključena v kulturne politike identitete in državljanstva ne samo v regiji, temveč na ravni celotne Evropske unije.

Partnerji

University of Vienna, Department of Political Science

 • Dr. Tamara Ehs

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo

 • Izr. prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat
 • Red. prof. dr. Avgust Lešnik
 • Asist. dr. Damjan Mandelc

Euro-Balkan Institute for Social and Humanities Research, Skopje

 • Prof. Katerina Kolozova
 • Dr. Dusica Dimitrovska Gajdoska

Univerza v Beogradu, Oddelek za sociologijo

 • Prof. Todor Kuljić
 • Prof. Ivana Spasić

Univerza v Zadru, Oddelek za sociologijo

 • Prof. Jadranka Čačić-Kumpes

Trajanje

 • 1. 5. 2010 — 30. 4. 2011

Financerji

 • Avstrijsko zvezno ministrstvo za znanost in raziskovanje
 • Avstrijski znanstveni inštitut v Ljubljani – ASO Ljubljana

Aktivnosti

 • The SEUM Project Agenda: objectives, activities, challenges : znanstveni sestanek, Univerza v Zadru, 2-3 September 2010. Austrian science and research liaison office Ljubljana: Universität Wien, 2010.
 • The SEUM Conference, 14- 15 December 2010, Dunaj, Universität Wien, 2010.