Sociologija
Habsburška dediščina v primerjalno slovensko-avstrijski in evropski perspektivi

Habsburška dediščina v primerjalno slovensko-avstrijski in evropski perspektivi

Projekt raziskuje »habsburško zapuščino« v Avstriji in Sloveniji, to je kompleksen sklop kulturnih, političnih, pravnih in identitetnih vsebin, ki so tvorili institucionalizirane in vsakdanje svetove ljudi habsburškega imperija. Večetnične, multikulturne in kozmopolitske kompozicije imperija predstavljajo s perspektive sodobnih procesov evropeizacije in evropske integracije izzivalno zgodovinsko dediščino, ki kliče po premisleku. Prekrivanje nacionalnih in nadnacionalnih lojalnosti, ki so usmerjale oblikovanje kolektivnih identitet srednje in vzhodne Evrope (v mejah avstro-ogrske oblasti) v devetnajstem in zgodnjem dvajsetem stoletju pomensko sovpadajo z diskusijami o evropski identiteti. Skorajda harmonični soobstoj nacionalnega in nadnacionalnega občutja pripadanja se zoperstavlja tistim kritikam, ki vidijo evropeizacijo kot silo, ki zožuje prostor raznolikosti kultur, tradicij in identitet evropskih narodov.

Navkljub kompleksnim in heterogenim pomenom skupne preteklosti v sodelujočih državah je namen tega projekta, da z uporabo komparativne metodologije raziskovanja išče podobnosti in razlike v prilaščanju habsburške zapuščine na obeh straneh avstrijsko-slovenske meje; ter pokaže na možnosti kulturnih in političnih rešitev, ko to zapuščino apliciramo na evropske politike identitete in državljanstva v obeh državah. Medtem ko primerjalna študija srečanja dveh držav s habsburško zgodovino predstavlja pomembno stičišče čezmejnega raziskovanja, projekt pristopa k temi z evropskega gledišča in v tem pogledu prispeva tudi sociokulturne in pravno filozofske osnove za uspešnost projekta izgradnje nadnacionalne Evrope.

Vodja projekta

 • dr. Ksenija Vidmar Horvat, Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta

Nosilec projekta v sodelujoči državi

 • dr. Tamara Ehs, University of Vienna, Faculty of Social Sciences, Dunaj, Avstrija

Sodelavci na projektu

 • dr. Rudi Rizman, Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta
 • dr. Bojan Baskar, Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta
 • dr. Damjan Mandelc, Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta
 • mag. Jürgen Busch, University of Vienna, Faculty of Social Sciences

Trajanje projekta

 • 1. 1. 2009 — 31. 12. 2010

Šifra projekta

 • BI-AT/09-10-014 (Znanstveno tehnološko sodelovanje z Republiko Avstrijo)

Financer

 • Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Aktivnosti

 • 10 medsebojnih obiskov raziskovalcev v letu 2009
 • 8 medsebojnih obiskov raziskovalcev v letu 2010

Dogodki

 • Habsburška dediščina, preobrati in prelomi: od padca imperija do padca železne zavese – mednarodni simpozij na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, 11. – 12. december 2009 (The Habsburg Legacy, Turning Points and Breaklines: From the Fall of the Empire till the Fall of the Iron Curtain – symposium, Ljubljana, 11—12 December 2009)