Sociologija
Evropska javna sfera in množični mediji: Interkulturno in transkulturno raziskovanje možnosti in dilem oblikovanja evropske javnosti

Evropska javna sfera in množični mediji: Interkulturno in transkulturno raziskovanje možnosti in dilem oblikovanja evropske javnosti

Eno glavnih vprašanj evropeizacije, evropske demokracije in državljanstva, ki se zastavlja danes, je povezano z možnostjo oblikovanja evropske javne sfere. Poseben izziv predstavlja vprašanje, ali evropska javnost sploh lahko obstaja, ter kakšna bi bila narava vezi, ki bi ustrezale skupni politični in kulturni ideji (trans)nacionalne skupnosti v nastajanju. Sprašujemo se, ali doslej predlagani modeli, v svojih teoretskih okvirih, ponujajo konceptualne temelje za razvoj komunikacijskih pogojev, ki bi krepili vezi solidarnosti in pripadnosti onkraj nacionalnih vezi in obenem ustvarjali javno sfero, ki bi jo zares lahko definirali kot transnacionalno – tj. evropsko.

Projekt temelji na interkulturnem in transkulturnem raziskovanju formiranja medijskih javnosti na Finskem in v Sloveniji po vključitvi v EU ter naslavlja vprašanja o strukturnih, kulturnih in institucionalnih pogojih, ki so potrebni za vzpostavitev trans-kulturne in trans-nacionalne komunikacije v Evropski uniji. V tem pogledu bomo raziskali podobnosti in razlike v medijskih kulturah in medijskih zgodovinah, demokratične tradicije civilne družbe, aktivnega državljanstva in kritične javnosti v obeh državah.

Temelječ na predhodni bilateralni raziskavi, ki sta jo vodila glavna raziskovalca in je preiskovala afero »Patria« ter njeno medijsko pokrivanje v obeh državah, predlagani projekt izhaja iz glavnih raziskovalnih izsledkov ter jih nadgrajuje z analizo drugih primerjalnih vidikov potencialne evropske javnosti, kot se oblikuje v obeh državah.

Vodja projekta

  • dr. Ksenija Vidmar Horvat, Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta

Nosilec projekta v sodelujoči državi

  • dr. Hannu Nieminen, University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Helsinki, Finska

Sodelavci na projektu

  • dr. Damjan Mandelc, Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta
  • Tjaša Učakar, Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta

Trajanje projekta

  • 1. 1. 2011 — 31. 12. 2012

Šifra projekta

  • ARRS-MS-FI-06/2010 (Znanstveno-raziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Finsko v letih 2011 – 2012)

Financer

  • Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Aktivnosti

  • vzpostavitev znanstvene mreže raziskovalcev iz drugih držav Evropske unije z namenom razviti trans-evropski raziskovalni načrt
  • simpozij, Ljubljana, marec 2011, v sodelovanju z Ambasado Republike Finske
  • udeležba na konferenci IAMCR (International Association for Media and Communication Research), Univerza v Minhu, Braga, Portugalska, julij 2010, z referatom: Vidmar, Ksenija H., Nieminen, Hannu. »Patriotic media and the European public sphere: a comparative analysis of the news coverage of the Patria affair in Slovenia and Finland«