Sociologija
Sklad Nike Bohinc

Sklad Nike Bohinc

Pobudnik projekta: dr. Ksenija Vidmar Horvat, Oddelek za sociologijo Filozofske fakultete

Zunanji izvajalci:

(a) ustanove: Kinodvor, Slovenska kinoteka, Ljubljanski mednarodni filmski festival;
(b) posamezniki: dr. Polona Petek, Nil Baskar, Jurij Meden, Matic Majcen

Sodelovanje FF: Filofest

Podpora: Ministrstvo za kulturo RS

Več o Niki Bohinc

Opis:

Projekt »Sklad Nike Bohinc« je program za izobraževanje mladih filmskih kritikov. Njegov cilj je poskrbeti za kvalitetno izobraževanje na področju filma, profiliranje mladih filmskih kritikov in ponujanje možnosti za njihovo nadaljnje izobraževanje.

Formalno središče projekta je Oddelek za sociologijo Filozofske fakultete, vendar so vanj vključeni tudi zunanji soizvajalci, tako kulturne ustanove s področja filma kot posamezniki oz. strokovnjaki s področja filma.

V ime »Sklad Nike Bohinc« sta vključena dva procesa: (1) izobraževanje mladih filmskih kritikov in (2) nagrajevanje tistih študentov, ki bodo ta celoten izobraževalni proces uspešno opravili.

1) Izobraževalni del projekta

V okviru predmeta »Uvod v filmske študije«, ki poteka na Oddelku za sociologijo FF, se bodo 1x na teden s svojimi dejavnostmi predstavljale kulturne ustanove s področja filma, kot sta Kinodvor in Kinoteka, poleg tega pa bodo v tem terminu tam predavali tudi strokovnjaki s področja filma (program predavanj 2011).

Ker kvalitetno izobraževanje na področju filma vključuje tudi prisotnost na filmskih projekcijah, bodo ti študentje hkrati povabljeni, da se udeležijo kino predstav v ustanovah, ki so pred tem s predavanjem gostovale pri predmetu »Uvod v filmske študije«.

Poleg omenjenih predavanj in projekcij pa izobraževalni del projekta vključuje še delavnice pisanja filmskih kritik, ki jih vodijo usposobljeni mentorji. Ti ocenjujejo pisne izdelke študentov in jih usmerjajo na podlagi njihovega pisanja.

Študentje, ki bodo uspešno sodelovali pri izobraževalnih aktivnostih (predavanja, projekcije, delavnice), bodo postali prejemniki Nagrade Nike Bohinc. Število nagrajencev bo torej predvidoma vsako leto drugačno, z možnostjo, da nagrade ne prejme nihče.

2) Nagradni del projekta

Nagrada Nike Bohinc bo podeljena v obliki nadaljnje možnosti izobraževanja, predvsem preko prisotnosti na domačih in mednarodnih filmskih festivalih. Osrednji del nagrade tvori vključitev v mednarodno skupino nadarjenih filmskih kritikov, ki se bo odvijala tekom Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala (Liffe). V nadaljevanju, po celotnem uspešno prestanem izobraževalnem procesu v sklopu projekta, se bo nagrajencem in nagrajenkam omogočilo tudi prisostvovanje na nekaterih tujih filmskih festivalih (Berlin, Rotterdam, Sarajevo) v namen njihovega nadaljnjega usposabljanja. Nagrajencem in nagrajenkam se omogoči tudi objavljanje njihovih besedil v slovenskih filmskih revijah.

Pogoji za sodelovanje udeležencev

Sodelovanje je v letu 2011 odprto za vse, ki vpisujejo predmet Uvod v filmske študije in zunanjim slušateljem in slušateljicam s Filozofske fakultete. V prihodnjem letu se po odločitvi strokovnega sveta SNB mesta odpre tudi za druge fakultete.

Začetek izvajanja projekta

Projekt se s predavanji na Oddelku za sociologijo začne v letnem semestru šolskega leta 2010/2011.

Pripravil
Koordinator SNB, Matic Majcen
kontakt: matic.majcen@gmail.com