Sociologija
Books 4 Vijećnica

Books 4 Vijećnica

Vijećnica 92 (foto: R. Larma)

Pobudnik projekta: organizacija Humanity in Action BIH (Hia BIH)

Partner, koordinator za FF: Oddelek za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Opis projekta:

Projekt »Books 4 Vijećnica« vodi nevladna organizacija Humanity in Action BiH (HiA BiH). Cilj projekta je zbiranje knjižnega fonda za potrebe bosanske nacionalne in univerzitetne knjižnice Vijećnica, ki je bila v času vojne uničena, knjižni fond, ki so ga predstavljali tudi stari rokopisi še iz časa otomanskega imperija, pa v veliki meri izgubljen za vedno. Hia BIH želi knjižnico za svoje uporabnike obnoviti s knjigami v maternih jezikih donatorjev ter s knjigami v tujem jeziku.

Povabilo

Oddelek kot partner v projektu vabi, da bodisi z darovanjem svojih objavljenih del ali knjig iz naših domačih knjižnic pripomoremo k izgradnji knjižnega fonda sarajevske Vijećnice. Zbirno mesto knjižnega materiala za zaposlene in študirajoče na oddelku je v knjižnici Oddelka za sociologijo.

Kontakt:
Rok Avbar, demonstrator (rok.avbar@gmail.com)
doc. dr. Alojz Cindrič, vodja knjižnice Oddelka za sociologijo (alojz.cindric@ff.uni-lj.si).

Za več informacij, glej: http://www.books4vijecnica.com