Sociologija
Oddelek

Oddelek

Predstojnica oddelka:

doc. dr. Anja Zalta
Telefon: (01) 241 1128
e-naslov: anja.zalta@ff.uni-lj.si

Namestnik predstojnice oddelka:

doc. dr. Gorazd Kovačič 

e-naslov: gorazd.kovacic@ff.uni-lj.si

Samostojna strokovna delavka:

Andreja Končan, univ. dipl. lit. komp. in soc. kult.
Telefon: (01) 241 1120
e-naslov: andreja.koncan@ff.uni-lj.si
Uradne ure: ponedeljek – petek: 11.00 – 13.00, sreda: 11.00 – 15.00

Knjižnica:

bibliotekar doc. dr. Alojz Cindrič
Telefon: (01) 241 1122

Mojca Žaberl, univ. dipl. soc. kult. in bibliotekarka
Telefon: (01) 241 1123

Urnik izposoje:
ponedeljek, torek, četrtek: 10.00 – 14.00
sreda: 11.00 – 17.00
petek: 10.00 – 13.00

Erasmus – kontaktna oseba:

doc. dr. Primož Krašovec
e-naslov: primož.krašovec@ff.uni-lj.si
Govorilne ure: Sreda: 17.00 – 18.30, kabinet 444A

Komisija za kakovost:

doc. dr. Jože Vogrinc
doc. dr. Gorazd Kovačič
red. prof. dr. Milica Antić Gaber
red. prof. dr. Roman Kuhar
predstavnik študentov

Mentorji letnikov:

izr. prof. dr. Damjan Mandelc (prvi letniki)
doc. dr. Gorazd Kovačič (drugi letniki)
doc. dr. Primož Krašovec (tretji letniki)