Sociologija
Oddelek

Oddelek

Predstojnik oddelka:

doc. dr. Gorazd Kovačič
e-naslov: gorazd.kovacic@ff.uni-lj.si

Namestnik predstojnika oddelka:

doc. dr. Primož Krašovec

e-naslov: primoz.krasovec@ff.uni-lj.si

Samostojna strokovna delavka:

Andreja Končan, univ. dipl. lit. komp. in soc. kult.
Telefon: (01) 241 1120
e-naslov: andreja.koncan@ff.uni-lj.si
Uradne ure: ponedeljek – petek: 11.00 – 13.00, sreda: 11.00 – 15.00

Knjižnica:

bibliotekar doc. dr. Alojz Cindrič
Telefon: (01) 241 1122

Mojca Žaberl, univ. dipl. soc. kult. in bibliotekarka
Telefon: (01) 241 1123

Urnik izposoje:
ponedeljek, torek, četrtek: 10.00 – 14.00
sreda: 11.00 – 17.00
petek: 10.00 – 13.00

Erasmus – kontaktna oseba:

red. prof. dr. Tina Kogovšek
e-naslov: tina.kogovsek@ff.uni-lj.si
Govorilne ure: Četrtek: 9.30 – 10.30, kabinet 444

Komisija za kakovost:

  • doc. dr. Gorazd Kovačič
  • red. prof. dr. Milica Antić Gaber
  • red. prof. dr. Roman Kuhar
  • izr. prof. dr. Damjan Mandelc
  • predstavnik študentov

Mentorji letnikov:

izr. prof. dr. Damjan Mandelc (prvi letniki)
doc. dr. Gorazd Kovačič (drugi letniki)
doc. dr. Primož Krašovec (tretji letniki)