Sociologija
Obvestila

Zaključno poročilo ŠIPK projekta

 

Obvestilo o tiskovni konferenci

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in Gibanje za dostojno delo in socialno družbo vabita na tiskovno konferenco ob zaključku projekta “Interdisciplinarna analiza problematike bolniškega nadomestila samostojnih podjetnikov”. Tiskovna konferenca bo v torek, 30. 6. ob 11:00 v Modri sobi v 5. nadstropju UL Filozofske fakultete.

Člani projektne skupine bomo predstavili rezultate empirične raziskave o ekonomskem položaju, zdravstvenem stanju in prezentizmu samozaposlenih. Številni samozaposleni imajo zelo nizke dohodke in prihranke. Stalna negotovost slabo vpliva zlasti na njihovo duševno zdravje. Anketa je pokazala, da jih je skoraj desetina že razmišljala o samomoru zaradi težav v službi. Samozaposleni zelo pogosto delajo bolni, ker si ne morejo privoščiti bolniške odsotnosti, na dolgi rok pa trpita njihovo zdravje in produktivnost.

Projektna skupina je pripravila predlog sistemske ureditve problema bolniškega nadomestila samozaposlenih. Gre za predlog novega obveznega zavarovanja za kritje hitrejšega nastopa bolniškega nadomestila. Na tiskovni konferenci bomo predstavili predlog, njegovo obrazložitev, oceno mesečnega prispevka in odzive deležniških organizacij. Zaključno poročilo projekta bo na voljo deležnikom kot strokovno izhodišče za zakonodajni proces.

Projekt »Interdisciplinarna analiza problematike bolniškega nadomestila samostojnih podjetnikov« je bil izveden v okviru programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020«. Sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vljudno vabljeni!

dr. Gorazd Kovačič, vodja projekta

Vabimo k prebiranju monografije Prezentizem in bolniško nadomestilo samozaposlenih.