Sociologija
Obvestila

Vpisni listi – obvestilo

Avtomatsko odpiranje vpisnih listov za vpis v višji letnik se bo začelo 21. avgusta, za absolvente bodo odprti vpisni listi že od 10. avgusta naprej. Študenti, ki menjajo program ali menjajo enega od dveh dvopredmetnih programov, morajo ob vpisu izbrati nove izbirne predmete, pri ponovnem vpisu na isti program, pa ostane študentu predmetnik prejšnjega leta vključno z izbirnimi predmeti. Če bi kakšen ponovno vpisanih študentov želel zamenjati zunanji izbirni predmet, ga lahko menja v tajništvu do konca oktobra, kot vsi ostali študenti.