Sociologija
Obvestila

Stik med evropskimi in neevropskimi družbami

Doc. dr. Vogrinc sporoča, da bo izpit pri predmetu Stik med evropskimi in neevropskimi družbami  ustni, po predhodnem dogovoru, potekal pa bo v času govorilnih ur.

Pogoj za pristop k izpitu so opravljene dogovorjene pisne obveznosti.