Sociologija
Obvestila

Sprememba urnika – 3. letnik Sociologija kulture, Sociologija

Zaradi povečanega števila vpisanih študentov k nekaterim izbirnim predmetom je v urniku prišlo do spremembe:

SOCIOLOGIJA NARODA IN NACIONALIZMA: predavanje bo ob ponedeljkih, ob 18. uri, v predavalnici 232

DISKURZIVNA ANALIZA: predavanje bo ob torkih, ob 9.40, predavalnica 430