Sociologija
Obvestila

Socialna antropologija II

Študijska literatura za predmet Socialna antropologija II – štud. leto 2015/2016)

Baskar, Bojan. 2004. Rasizem, neorasizem, antirasizem: Dvojni esej o tranzitivnosti navidezno protislovnih pojmov. Časopis za kritiko znanosti, 23, 217-118, str. 126-149.

Dostopno tudi na: https://uni-lj.academia.edu/BojanBaskar

Guille-Escuret, Georges. 1998. Družbe in njihove narave. Ljubljana: Studia Humanitatis.

Mintz, Sidney W. Sladkost in moč: Mesto sladkorja v moderni zgodovini. Ljubljana: *cf.

Tattersall, Ian. 1999. Po sledi fosilov: kaj si mislimo, da vemo o človeški evoluciji. Ljubljana : Znanstveno in publicistično središče

Izpti iz predmeta Socialna antropologija II (1. in 2. del) se v študijskem letu 2015/16 opravlja pri red.prof. dr. Bojanu Baskarju.