Sociologija
Obvestila

Razpis za prodekana študentka oz. prodekanjo študentko

Objavljamo Razpis za prodekana študenta oz. prodekanjo študentko in kandidacijski postopek 

in Pravilnik o ureditvi funkcije prodekanje študentke.