Sociologija
Obvestila

Plačevanje magistrskega dela po izgubi statusa

V prehodnem obdobju od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 se stroškov zagovora magistrskega dela ne zaračunava osebam, ki delo oddajo v roku 24 mesecev od prenehanja statusa.

(Obvestilo o tem je za študente objavljeno na spletni strani FF in kot opomba v Ceniku za štud. leto 2017/2018).