Sociologija
Obvestila

Novi programi na prvi stopnji

V naslednjem študijskem letu bomo na Oddelku za sociologijo začeli izvajati prenovljene programe prve stopnje.

V študijskem letu 2017/18 bomo po novem izvajali prvi letnik, leto pozneje prva dva in tako naprej. Tisti, ki ste vpisani v trenutne programe, boste programe končali v obliki, kot so veljavni sedaj, razen če boste ponavljali letnik. V študijskem letu 2017/18 boste iz obstoječih programov prešli v nov program, če boste ponavljali prvi letnik.

Vse že opravljene študijske obveznosti vam bomo priznali, ker pa obstajajo razlike med obstoječimi programi prvega letnika in novimi programi prvega letnika se lahko zgodi, da boste morali opraviti kakšno dodatno ali drugačno obveznost oziroma se vam bo opravljena obveznost iz prvega letnika upoštevala v drugem letniku itd. O vsem tem se boste v primeru ponavljanja letnika dogovorili v tajništvu, prvo primerjavo pa lahko narediti že sami, saj spodaj objavljamo nove predmetnike vseh programov, ki jih bomo na Oddelku za sociologijo začeli izvajati v naslednjem študijskem letu.

Enopredmetni študij sociologije kulture

Dvopredmetni študij sociologije