Sociologija
Obvestila

Dr. Vogrinc – teme za diplomske naloge

Družbene spremembe in razvoj

Gibanje odrasti: prikaz teorije in prakse gibanja, s poudarkom na kritiki razvojništva ter argumentaciji za zmanjševanje produkcije, rabe in BDP

Literatura: zbornik Odrast (pred izidom) in v njem navedena literatura ter dokumenti gibanja

Koncepcija kapitalističnega svetovnega sistema pri Immanuelu Wallersteinu

Lit.: I. Wallerstein, F. Braudel, A.Gunder Frank, E. Wolf.

Antropocen: prikaz razprave, ali živimo že v novem geološkem obdobju, času masovnega izumiranja živih vrst, ki ga je sprožil sodobni človek

Lit.: B. Latour in spremljanje razprave.

Odnos ljudi do drugih bitij v prepričanjih in praksi amazonskih Indijancev: kritično branje tako naivnih predstav o življenju v skladnosti z naravo kakor tudi dojemanja ločnice kultura / narava kot univerzalne

Lit.: P. Descola (Onstran narave in kulture), C. Lévi-Strauss, Guille-Escuret in monografije o amazionskih ljudstvih

Prehod iz predkapitalistične družbene formacije v kapitalistično kot problem za teorijo družbenega razvoja

Lit.: E. Balibar v Branju Kapitala, Marx, Perry Anderson, E. Meiksins Wood, E. Wolf

Velemesta svetovnega juga danes kot sociološki problem

Lit.: Mike Davis (Planet slumov), D. Harvey, S. Sassen idr.