Sociologija
Kaj bereš?

Nikolai Jeffs

Kevin B. Anderson: Marx at the Margins: On Nationalism, Ethnicity, and Non-Western Societies

(University of Chicago Press, 2010)

Včasih je bilo mogoče Marxa povsem prepričljivo kritizirati kot evropocentričnega in orientalističnega misleca, ki je zaradi privilegiranja razredne zavesti zanemarjal vprašanja etničnosti, družbenega spola in rase, zaradi nujnosti dokončne globalizacije kapitalizma pozdravljal kolonialno prisvajanje in odklanjal nacionalna osvobodilna gibanja, češ da je treba dati prednost socialni revoluciji, katere subjekt bo zahodno delavstvo. Andersonovo izjemno podrobno branje Marxovih tekstov, večino katerih so raziskovalke in raziskovalci dosedaj puščali ob strani, nam razkriva, kako je Marx prešel k bolj občutljivi in multilinearni konceptualizaciji zgodovine, družbeno-ekonomskega razvoja in emancipacije. Prav tovrstni Marx pa je lahko tudi danes aktualen in pomenljiv. Več o knjigi

Jodi Dean: Democracy and Other Neoliberal Fantasies: Communicative Capitalism and Left Politics

(Duke University Press, 2009)

Z lastnim ključnim konceptom komunikativnega kapitalizma in naslonitev na argumente Slavoja Žižka avtorica najprej opisuje nekatere fantazije, ki izhajajo iz napačnih razumevanj sodobnih informacijskih tehnologij, kakršen je internet. Nato pa s širšim spletom problematike komunikativnega kapitalizma kritično nastopi tudi do nekaterih specifičnih interpretacij neoliberalizma, demokracije, in etike ter napade 11. september 2001. Pomembna knjiga za razumevanja časa, v katerem se vse zelo hitro spreminja, nič pa se (še) ni spremenilo. Več o knjigi

Marjan Smrke: Družbena mimikrija

(Fakulteta za družbene vede, 2007)

Začenši z mimikrijo v rastlinskem in živalskem svetu avtor preide na osrednjo temo in impozantno niza ter analizira številne praktične mimikretične in protimimikretične primere iz  politike, ekonomije, kriminala, športa, umetnosti, spolnosti zdravstva, znanosti, religije itd. Knjiga utemeljeno predstavi spoznanje, da je razumevanje človeške mimkirije nujno za uspešno dekodiranje cele vrste raznih družbenih situacij, s katerimi smo vsakodnevno soočeni ne zgolj kot raziskovalci ali raziskovalke temveč tudi kot potencialne tarče ali pa akterji mimikrije. Eruditsko, interdisciplinarno, berljivo in pregledno zastavljena študija, ki bralstvu ponuja možnost, da na svet okoli sebe pogleda s drugačnimi očmi. Več o knjigi

The War You Don’t See

(Režija, scenarij in produkcija John Pilger, 2010)

Čeprav je neposredni povod za film napad in okupacija Afganistana in Iraka leta 2001 in 2003, se veteranski novinar John Pilger vrača nazaj v zgodovino in ozira drugod po svetu. Tako ob konkretni krvavi spregi novinarstva, propagande in politike komentira vlogo medijev v času prve svetovne vojne, atomskega bombnega napada na Hirošimo, vietnamske vojne in izraelsko-palestinskega konflikta. To je film, ki je narejen v imenu vseh žrtev vojne in nujne vloge novinarstva, ki je kritično do vsakršne oblasti. Več o filmu