Sociologija
Kaj bereš?

Avgust Lešnik

John Locke: Dve razpravi o oblasti / Pismo o toleranci

(Krtina, zbirka Temeljna dela, 2001)

Če bi morali izbrati delo, ki je med vsemi deli najodločilneje prispevalo k oblikovanju in dojemanju institucij moderne dobe, bi se izbira verjetno zožila na Hobbesovega Leviatana in na Lockovi Dve razpravi. Deklaracija o pravicah človeka in državljana iz 1789 nosi jasno prepoznaven  pečat Lockovih zamisli. Pismo o toleranci temu rudniku političnih idej, ki so oblikovale naš svet, dodaja še eno: zagovor verskega (oziroma moralnega) pluralizma in vzajemne tolerance kot dejavnikov krepitve trdnosti politične skupnosti, ne pa kot grožnje zanjo. Obe deli skupaj tvorita celotno Lockovo zapuščino in sta nepogrešljivo čtivo za predmetno področje politične sociologije. Več o knjigi

Krzysztof Pomian: Red časa

(Krtina, zbirka Temeljna dela, 2010)

Knjiga Red časa – Krzysztofa Pomiana, francoskega filozofa in zgodovinarja poljskega rodu – je nedvomno avtorjevo najpomembnejše delo, kjer je v zreli obliki predstavil svoje izsledke dolgotrajnega raziskovanja konceptov, s katerimi skušajo humanistika in družbene vede misliti časovno in zgodovinsko razsežnost eksistence. V petih delih predstavi kritično zgodovino razmišljanj o zgodovini in času ter bogat konceptualen in tehniški instrumentarij, ki ga je ta tradicija razvila. Referenčno delo za historično sociologijo. Več o knjigi

Fernand Braudel: Dinamika kapitalizma

(Založba Sophia, zbirka Teorija, 2/2010)

F. Braudel (1902–1985) velja za enega največjih sodobnih zgodovinarjev; bil je vodja druge generacije zgodovinopisne šole, zbrane okrog revije Annales, in ga štejemo za glavnega predhodnika teorije svetovnih sistemov. Še preden je leta 1979 izšlo njegovo monumentalno delo Materialna civilizacija, ekonomija in kapitalizem, XV.–XVIII. stoletje (slovenski prevod je izšel v zbirki Studia humanitatis), je imel Braudel leta 1976 na univerzi Johns Hopkins v ZDA tri predavanja, na katerih je predstavil vsebino tega velikega dela, ki je bilo tedaj že skoraj v celoti pripravljeno; besedilo teh predavanj prinaša knjiga Dinamika kapitalizma (Premislek o materialnem in o gospodarskem življenju, Igre menjave, Čas sveta). Referenčno delo za historično sociologijo. Več o knjigi

Ponarejevalci (Die Fälscher)

(Režija in scenarij: Stefan Ruzowitzky po knjigi Adolfa Burgerja, avstrijsko-nemški film, 2007; dobitnik oskarja za tujejezični film)

Film predstavi zgodbo nemškega žida Salomona Sorowitscha, ponarejevalca in boema. Leta 1944 je v koncentracijskem taborišču privolil v to, da bo Nemcem pomagal v organizirani ponarejevalski akciji. Nacisti namreč sklenejo, da bodo ameriško in britansko ekonomijo destabilizirali, zato hočejo na mednarodni finančni trg spraviti čim večjo količino ponarejenih dolarjev in funtov. Sally, napihnjeni, egocentrični, oportunistični con-artist, fasciniran nad sabo in svojo umetnostjo, ki hoče za vsako ceno preživeti, kakopak prikima, s čimer postane prostovoljni kooperant nacistične zarote, »operacije Bernhard«. Več o filmu